Ga direct naar: 

Kostenmanagement

Bouwprojecten zijn complex. Daardoor zijn de financiële risico’s niet direct inzichtelijk. Toch kunt u heel veel doen om die risico’s zo klein mogelijk te houden. Ons advies: verdeel uw aandacht over de investering en de exploitatiekosten.

Integrale aanpak

Kostenmanagement maakt bij draaijer+partners integraal onderdeel uit van projectmanagement. Het richt zich op:

  • advies over integrale bouwkosten in alle fasen
  • keuzes voor bouwkosten en exploitatiekosten
  • rapporteren door middel van fasedocumenten
  • het bewaken van de contracten
  • het bijhouden van de projectadministratie

Tijdig inzicht

Met kostenmanagement stemmen wij de gevraagde kwaliteit en financiële gevolgen af. In het begin op basis van kengetallen. In de volgende fasen van het bouwproces krijgt u meer gedetailleerde informatie. U heeft dus op ieder gewenst moment inzicht in de haalbaarheid en stand van zaken van het project. Zo heeft u tijdig duidelijkheid over financiële zeker- en onzekerheden.

Praktisch

draaijer+partners ontwikkelde het programma Fin-e. Daarin houden wij onder andere de budgetten, contracten en facturen bij. Dit systeem is zo flexibel dat we het toespitsen op uw organisatie. U kunt dus ook zelf werken met de kostenbewaking van Fin-e.

Tip

Zie ook risicomanagement, projectmanagement, bouwmanagement en Fin-e.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33