Ga direct naar: 

Stakeholderanalyse

Wie speelt er allemaal een rol bij een gebiedsontwikkeling? Omwonenden, de gemeente, projectontwikkelaars, allemaal hebben ze verschillende belangen. Maar wat is het gezamenlijk belang? Hoe kan een partij zijn doel bereiken, zonder het resultaat te frustreren? Bij gebiedsontwikkeling draait alles om het verbinden van partijen en hun belangen. Daar kunt u maar beter vanaf de start een goede strategie voor ontwikkelen. Daarvoor biedt de stakeholderanalyse een prachtig vertrekpunt.

Het krachtenveld

Met een stakeholderanalyse geeft draaijer+partners het krachtenveld van een gebiedsontwikkeling weer. Het geeft een omschrijving van de meeste relevante spelers. Per speler omschrijven wij hoe ze denken en wat hun invloed is. Het gaat daarbij niet alleen om de overheden of marktpartijen die investeren, maar ook om bewoners en belangenorganisaties.

Toegevoegde waarde

Op basis van het inzicht in het krachtenveld zet draaijer+partners samen met u de strategie uit. Welke toegevoegde waarde kan een speler hebben? Wat is er nodig om draagvlak te krijgen voor het plan? Door de stakeholderanalyse vroeg in het proces uit te voeren, krijgt u een integraal plan. In het verdere proces plukt u hier de vruchten van.

Praktisch

De doorlooptijd van een stakeholderanalyse is afhankelijk van het aantal te benaderen partijen. Gemiddeld neemt het drie maanden in beslag.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33