Ga direct naar: 

Een geslaagd (bouw)project


Een geslaagd (bouw)project: integreren van harde en zachte factoren met het WaardenAssesment.

Het realiseren van een succesvol (bouw)project vergt de inbreng van diverse specialisten. Maar hoe zorg je ervoor dat zij gedurende het project optimaal blijven samenwerken? Dat lukt alleen als je zowel aan de ‘harde’ als aan de ‘zachte’ kanten van het project aandacht besteedt. Daarom zet draaijer+partners bij de start van een project het WaardenAssesment voor projectteams in. Een constructieve manier om de ‘zachte factoren’ te benoemen en te benutten.

Dit assessment geeft antwoorden op vragen als: wat beweegt de betrokkenen in dit project? Wat is de kracht van dit team, maar ook: wat zijn de potentiële valstrikken? Zijn zij in staat hun kennis en ervaring aan te laten sluiten bij de ideeën en de behoeften van de klant of de gebruiker? Wat is de heersende cultuur en wat betekent dat voor de interactie tussen de teamleden? De dynamiek die daar speelt, bepaalt in belangrijke mate hun functioneren.

Het WaardenAssesment voor projectteams biedt concrete handvatten voor de effectieve sturing van een projectteam. Eventueel aanwezige spanningen zijn door de oordeelsvrije methodiek beter bespreekbaar. En de deelnemers ervaren de workshop zonder uitzondering als inspirerend en waardevol. Maar vooral: het legt een solide basis voor een in alle opzichten geslaagd project.  

Meer weten over het WaardenAssesment voor projectteams?

Neem dan contact op met Peter Ruchti via e-mail of via telefoonnnummer 030 - 659 23 33.

 

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33