Ga direct naar: 

Europese aanbesteding

Het is complex om te voldoen aan juridische eisen en alle inhoudelijke en financiële punten bij een Europese aanbesteding. De redenen waarom een selectie wordt gestart zijn divers; van de maximale grondprijs voor een perceel tot het ontwikkelen van een innovatief grootschalig project waar u hulp bij nodig hebt.

Aandachtspunten

Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste partijen aan tafel krijgt? Waar moet u dan op letten? Zaken waar draaijer+partners altijd rekening mee houdt:

  • Allereerst natuurlijk een goede voorbereiding. Wat wilt u bereiken?
  • Is de vraag naar de markt helder geformuleerd? Denk daarbij aan de financiële eisen en risico’s die u stelt.
  • Wat zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden?
  • Voldoet de procedure aan de regels?
  • En leidt de procedure tot een partner waar het mee klikt?

Selectieprocedure

Als u de doelstellingen vertaalt naar de juiste selectieprocedure kunt u de beste partij selecteren. Dit kan een 'traditionele' aanbesteding zijn, maar ook nieuwe vormen van aanbestedingen en selecties. Voorbeelden hiervan zijn de concurrentiegerichte dialoog of een geïntegreerde vorm: DBFMO (Design, Build, Finance Maintenance, Operate). Samen met u bepalen wij de optimale selectieprocedure. We zorgen voor goede uitgangspunten, zodat de procedure gladjes verloopt. Wij nemen alle communicatie tijdens de procedure uit handen. We zijn pas klaar als u een goed gevoel heeft bij de samenwerking. Natuurlijk is dat verankerd in een stevig contract.

Praktisch

De doorlooptijd van een selectieprocedure is afhankelijk van het type partij en proces. Een Europese aanbesteding neemt al gauw zes maanden in beslag. Dat is exclusief een goede voorbereiding.

Tip

Lees meer over concurrentiegerichte dialoog in het artikel uit Binnenlands Bestuur.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33