Ga direct naar: 

Masterplan

Uw locatie en de gebouwen zijn een essentieel onderdeel om uw organisatie draaiende te houden. Maar hoe kunt u het gebruik van de locatie veiligstellen? En hoe kunt u de ruimtelijke structuur versterken? Of de potentie van een perceel verzilveren door slimme nieuwbouwplannen. Het masterplan is een middel om dit te regelen.

De regie in de ontwikkeling

Een masterplan geeft de potentie van een locatie aan. Het laat zien hoe de ruimtelijke structuur en de gebouwen over tien tot twintig jaar eruit zien. De opmaat naar een nieuw bestemmingsplan. Dat geeft immers de juridische grondslag voor de bouw van nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Dit kan spanning opleveren. Wat voor uw organisatie als een bedrijfslocatie telt, is in de ogen van de omgeving een prachtig park of bosgebied. Met een masterplan in de hand benadert u gemakkelijk de gemeente, projectontwikkelaars en de bewoners.

Van visie tot realiteit

draaijer+partners behartigt uw belang en draagt de visie over. Wij letten daarbij sterk op de realiteit:

  • versterken van de bedrijfsvoering
  • ruimtelijke kwaliteit en een mooie omgeving
  • financieel haalbare ontwikkeling van gebied en gebouw

Vertrouwen

Vertrouwen bij de gemeente is belangrijk om snel stappen in de juiste richting te zetten. Wij richten het proces zo in dat het een begin en eind heeft. Zo kunt u in één adem door met een nieuw bestemmingsplan en de bouw van nieuwe huisvesting.

Praktisch

Het uitwerken van het masterplan samen met de belanghebbenden is vaak een lang proces. De doorlooptijd varieert tussen de zes en twaalf maanden. Het heeft vaak veel raakvlakken met uw vastgoedstrategie en huisvestingsconcepten.

Tip

Zie ook ontwikkelprogramma en gebiedsontwikkeling.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33