Ga direct naar: 

Ontwikkelprogramma

Als u het initiatief neemt een locatie of gebied te (her)ontwikkelen heeft dit grote gevolgen. Het vraagt namelijk veel tijd en investeringen om plannen uit te werken. Veel partijen hebben invloed op uw plan of willen een graantje meepikken van de waarde. De eerste stap in het planvormingsproces voor een gebiedsontwikkeling is het opstellen van ontwikkelprogramma. Daarin staan uw ambities verwoord.

De basis

Een ontwikkelprogramma is een ruimtelijke en functionele omschrijving voor een gebied. Het biedt houvast in het vervolgtraject. Het kan bijvoorbeeld fungeren als basis voor de selectie van een ontwerpende of ontwikkelende partij. Maar ook om het gesprek met de gemeente aan te knopen. De verdere uitwerking is een kwestie van geven en nemen. Compromissen sluiten. Dan kunt u maar beter de basis goed hebben.

De juiste keuzes maken

In eerste instantie helpt draaijer+partners u om de doelstellingen op een rij te zetten. Het liefst betrekken we uw collega’s hierbij. Uw organisatie heeft immers niet vaak de gelegenheid om de toekomst van een gebied vorm te geven. Als u de doelstellingen helder heeft, maken wij de vertaalslag naar een functionele en ruimtelijke omschrijving. Wij ondersteunen u hierin door de juiste vragen te stellen en consequenties te benoemen. Het residu zijn de juiste keuzes.

Praktisch

De doorlooptijd bij complexe projecten met meerdere eigenaren en functies kan een jaar zijn. Wanneer het een vertaalslag van de doelstellingen van een eigen organisatie betreft, dan is de doorlooptijd circa drie maanden.

Tip

Zie ook gebiedsontwikkeling en Europese aanbesteding.

 

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33