Ga direct naar: 

PPS bij gebiedsontwikkeling

Complexe gebiedsontwikkelingen vragen om een gezamenlijke aanpak: een Publiek Private Samenwerking (PPS). Het doel is een duurzame basis te creëren voor het project.

Samenwerkingsverband

PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en een ontwikkelaar gezamenlijk een project oppakken. In een goed samenwerkingsverband versterkt u elkaar en zijn er duidelijke gezamenlijke doelstellingen. Vertrouwen is een kernwoord. De wijze waarop u het verband sluit moet passen bij de uitgangspunten. 

De vorm

Wij ondersteunen overheden en commerciële partijen bij het verkennen van een samenwerking en het maken van de vertaalslag naar contracten. Dit kan bijvoorbeeld door een concurrentiegerichte dialoog te starten. Samen met u bepalen wij het samenwerkingsverband die het beste past bij het project. De vorm is volgend, leidend is het creëren van een mooi gebied. Juridische effecten van de samenwerking zijn wat ons betreft functioneel. Geen stapels contracten, maar goede afspraken en kaders voor de ontwikkeling.

Praktisch

Alles valt of staat bij een goede voorbereiding. Als de politieke besluitvorming voor een gebiedsontwikkeling al heeft plaatsgevonden, kan een PPS in zes maanden op de rit staan. Maar feitelijk geldt voor een PPS een integrale ontwikkeling die minstens een jaar in beslag neemt.

Tip

Het opzetten van een PPS heeft directe raakvlakken met een (Europese) aanbesteding, stakeholderanalyse en ontwikkelprogramma.

 

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33