Ga direct naar: 

Exploitatieadvies

U wilt het materiaal van de buitenkozijnen kiezen, het soort vloerafwerking of de manier waarop uw pand wordt verwarmd of gekoeld. U wilt verantwoorde besluiten nemen over mogelijke alternatieven. Dit kan zijn bij nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud. Welke afwegingen zijn dan belangrijk?

Exploitatiegericht denken

draaijer+partners stelt voor dergelijke situaties exploitatieadviezen op. Wij kijken niet alleen naar de investeringskosten, maar juist ook naar de gevolgen voor de exploitatielasten. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor onderhoud, schoonmaak, energieverbruik of beheerskosten. Deze kosten maken wij voor de gehele levenscyclus van een element of het gebouw inzichtelijk. Zo kunt u pas echt een financiële afweging maken. Een hogere investering kan dan op langere termijn toch gunstiger uitpakken.

Alternatieven

Ook over de minder tastbare gevolgen van alternatieven krijgt u advies. Enkele voorbeelden:

  • Hoe vaak is onderhoud nodig en hoeveel overlast geeft dit voor uw organisatie?
  • Welk systeem voor klimaatbeheersing geeft het hoogste comfort voor medewerkers en draagt zo bij aan hoge arbeidsproductiviteit?
  • Kan de beglazing veilig worden gewassen zonder gevelreinigingsinstallatie?

Actualiteit

U sluit een prestatiecontract voor onderhoud af met een aannemer. Helaas worden verwachtingen van het prestatiecontract vaak niet waargemaakt. Het uitgevoerde onderhoud voldoet wel aan de afgesproken kwaliteitseisen, maar het proces zelf verloopt niet goed. Wat zijn de drie meest voorkomende knelpunten én hoe zou het anders kunnen?
Lees alles hierover in het artikel uit TVVL Magazine #3 2015 'De beloften van het prestatiecontract'.

Praktisch

De doorlooptijd voor een exploitatieadvies varieert van twee tot vier weken. Dit is afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw vraagstelling.

Tip

Uw bestaande gebouw beter laten scoren op duurzaamheid? Hier leest u mee over het verduurzamen van bestaande gebouwen. Ook voor uw besluitvorming hierover is het exploitatieadvies een bruikbaar instrument.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33