Ga direct naar: 

Technisch Programma van Eisen

Heeft u plannen voor nieuwbouw of voor ingrijpende renovatie voor uw huisvesting? Een goed beeld van de functionele eisen alleen is dan niet genoeg. U moet ook inzichtelijk maken welke technische prestaties de huisvesting moet krijgen. En om dat vast te leggen is een vak apart. Overigens leggen wij liever niet vooraf precies vast welke installaties er in het gebouw komen. Het gaat om de prestaties, de luchtkwaliteit en temperatuur bijvoorbeeld. Tijdens het ontwerpproces controleren wij voor u continu de prestaties.  

Droom en verzekering

Uw ambities voor de nieuwe huisvesting kunt u zien als de vertaling van uw droom. Het technisch Programma van Eisen vormt dan vervolgens de verzekering van die droom. De garantie dat uw droom uiteindelijk ook gerealiseerd kan worden. draaijer+ partners kijkt dan niet alleen naar het beschikbare budget voor de investeringen. Wij kijken gelijktijdig naar de exploitatiekosten. Want als u de nieuwbouw heeft betaald, wilt u ook straks de exploitatie tijdens het gebruik kunnen betalen.

Praktisch

De doorlooptijd voor het opstellen van een technisch Programma van Eisen is per situatie verschillend. Dit kunnen we het best afstemmen op uw plannen en planning.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33