Ga direct naar: 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is hét thema bij veel organisaties. Concreet komt het neer op investeren met oog voor de toekomst. En dat klinkt niet meer dan logisch toch? Maar maatregelen dienen wel economisch verantwoord te zijn. Wij pleiten ervoor om vanaf dag één door deze bril naar uw huisvestingsproject te kijken.

Toekomstgerichte huisvesting

Duurzaamheid staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Ook bij vastgoed- en huisvestingsprojecten speelt dit thema een grote rol. Het gebruik van duurzame materialen en inpassen van energiebesparende maatregelen liggen voor de hand. Maar in de werkwijze van draaijer+partners gaat duurzaamheid veel verder. Een integrale afweging met aandacht voor de financiële gevolgen is noodzakelijk. Hierdoor bent u in staat huisvesting te realiseren die ook in de toekomst van waarde is. En voor minder doen wij het niet.

Figuur

Duurzame keuzes, economisch verantwoord

Het is spannend om keuzes te maken waar u direct uw voordeel mee haalt en tegelijkertijd ook in de verre toekomst de juiste dingen doet. Dat noemen wij duurzaamheid in huisvesting. Dit heeft onder meer betrekking op het comfort in uw gebouwen voor alle gebruikers. Bouwwerkzaamheden en materialen die recht doen aan het milieu. Maar vooral gebouwen en gebieden die flexibiliteit bieden voor nu en de toekomst, zodat wij ze ook over dertig jaar nog met plezier gebruiken. Hierbij gaat het dus om meer dan de investering. De totale kosten tijdens de exploitatie van het gebouw zijn doorslaggevend.

Praktisch

De adviseurs en managers van draaijer+partners bepalen samen met u de ambities op het gebied van duurzaamheid. Deze ambities vertalen we naar concrete maatregelen. De financiële consequenties brengen we in kaart met behulp van onze beproefde life cycle costs-rekenmethodes. Al in ons eerste kennismakingsgesprek maken wij onze werkwijze concreet en ziet u direct welk afwegingskader u heeft.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33