Ga direct naar: 

Vastgoedstrategie

Vastgoed is het vijfde bedrijfsmiddel. Uw huisvesting moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van uw organisatie. Steeds meer organisaties beseffen dat gebouwen zoveel meer kunnen zijn dan alleen een kostenpost. Met een vastgoedstrategie bepaalt u hiervoor heldere doelstellingen.

De toegevoegde waarde van uw huisvesting

De invloed van uw huisvesting gaat onder meer over:

  • uw vermogenspositie
  • kosten en opbrengsten
  • de manier van werken
  • duurzame waardecreatie
  • de productiviteit van uw medewerkers
  • medewerkertevredenheid
  • imago en uitstraling

Dankzij het vastgoed- en huisvestingsbeleid kunt u hierop sturen. Zo wordt uw organisatie en uw primaire proces optimaal ondersteund.

Verschillen per sector

De benadering van strategische vragen is hetzelfde. Maar binnen iedere sector vraagt dit specifieke kennis. draaijer+partners heeft specialistische kennis voor zorg, onderwijs en maatschappelijk vastgoed (gemeenten en corporaties). Voor commerciële bedrijven geldt de aanpak van CREM.

Praktisch

draaijer+partners heeft een praktische aanpak ontwikkeld voor het opstellen van vastgoedstrategie. In dit traject staat uw visie op de sector waarin u acteert centraal. We ontwerpen de vastgoedstrategie met heldere doelstellingen en we benoemen concrete projecten. Thema’s als risicobeheersing, ondernemen, innoveren en duurzaamheid staan centraal.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33