Ga direct naar: 

Programma van Eisen

De architecten van uw ontwerpopgave willen graag weten wat uw wensen en eisen zijn. Of het nu gaat over nieuwbouw of verbouw. In het Programma van Eisen (kortweg: PvE) legt u uw wensen en eisen vast, maar ook uw doelstellingen en ambities. Belangrijke onderwerpen zijn de ruimtelijke-, functionele-, technische- en duurzaamheidseisen.

Specificatie van uw vraag

Het PvE is een rapport waarin uw vraagspecificatie beschreven staat. Denk aan het aantal werkplekken en de relaties tussen afdelingen en medewerkers. En wat verwacht u van de uitstraling van het gebouw en het comfort in het gebouw? In het ontwerpproces fungeert het PvE als het uitgangspunt. Ga er maar aanstaan om dit allemaal concreet te maken. Daar is draaijer+partners in gespecialiseerd. Wij verdiepen ons in uw huisvestingsvraag en vertalen die op de goede manier. Dan weet u meteen hoe uw organisatie met Het Nieuwe Werken omgaat en hoe duurzaam uw nieuwe werkplek werkelijk is.

Het Programma van Eisen als basis

Alle belanghebbenden moeten de inhoud van het PvE dragen, zowel de directie, het management als de werknemers. Daar maken onze adviseurs en managers zich hard voor. Een PvE-rapport is alleen mooi als uw mensen het zo ervaren. Het rapport fungeert dan als:

  • brondocument voor het gehele proces. U kunt altijd nazoeken of u nog op de goede weg bent.
  • De start van een bewustwordingsproces. Met het schrijven van een PvE moet u voor het eerst nadenken over uw wensen en eisen. Dat levert vaak discussie op.
  • Verzekering van consensus binnen uw organisatie over de opgave.
  • Inspiratiedocument voor de ontwerpende partijen.
  • Aan de hand van het PvE toetst u het werk van de ontwerpende partijen.

Praktisch

Het opstellen van een PvE duurt twee tot zes maanden. Dit is afhankelijk van de complexiteit en flexibiliteit van de agenda’s. draaijer+partners vindt uw betrokkenheid in tijd en inzet erg belangrijk. Het gaat immers over uw toekomst.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33