Ga direct naar: 

Toetsing bij Design en Build

U wilt inzicht. Inzicht in wat u krijgt bij een Design en Build bouwopdracht. Natuurlijk heeft de aannemer een kwaliteitssysteem. En de installateur heeft een indrukwekkend pakket tekeningen en berekeningen gemaakt. Maar u wilt inzicht hebben in de kwaliteit, zonder alles te zien.

Stop- en bijwoonmomenten

Tijdens de bouwwerkzaamheden bent u als opdrachtgever, volgens de uav-gc, bevoegd om het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer te toetsten. Ook mag u stop- en bijwoonmomenten aangeven. Om de juiste momenten te toetsen maakt draaijer+partners eerst een risicoanalyse. Uit de risicoanalyse volgt het toetsplan, hiermee toetsen en waarborgen we de kwaliteit van de risicovolle onderdelen tijdens de uitvoering.

Zekerheid over de waarde 

Als opdrachtgever weet u dat de kwaliteit gewaarborgd is, zonder dat u toezicht uitvoert. U neemt de verantwoordelijkheid van de aannemer niet over, maar houdt toch een vinger aan de pols. Ook krijgt u een dossier waarin draaijer+partners alle controles en inspecties verzamelt. Uw gebouw is van aantoonbare kwaliteit.

Praktisch

Afhankelijk van uw project kost een risicoanalyse twee tot vier werkdagen. De doorlooptijd ligt rond de twee weken. De kosten voor het toetsen van de kwaliteit tijdens de uitvoering hangen erg van het project af. Maar ze staan in geen verhouding met uw bouwsom en ook niet tot de mogelijke risico’s. Het toetsen van de bouwkwaliteit is belangrijk. Want na de oplevering bent u immers de eigenaar geworden van het gebouw.

Tip

Lees meer over de risicoanalyse in d+praktijk in onze flyer.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33