Ga direct naar: 

Procesmanagement

Begeleiden van gebiedsontwikkeling betekent werken aan samenhang tussen alle belangen. Is de grondexploitatie leidend of het maatschappelijk belang? Hoe zorgt u ervoor dat de eindgebruiker zich prettig voelt in het gebied? Een succesvolle gebiedsontwikkeling vereist een procesmanager die het speelveld overziet en doelgericht te werk gaat.

Spin in het web

Binnen uw organisatie is veel inhoudelijke kennis aanwezig. Maar het binden van partijen en zoeken naar meerwaarde, het overtuigen van de politiek en onderhandelen met marktpartijen, dat is een ander vak. De procesmanagers van draaijer+partners hebben de competenties om samen met alle partijen de juiste keuzes te maken. Een procesmanager:

  • ziet de samenhang tussen de verschillende beleidsvelden
  • spreekt de taal van commerciële partijen en de gemeente
  • zorgt voor de afstemming tussen het project en de (politieke) besluitvorming
  • selecteert de partijen die voor de planontwikkeling of planrealisatie nodig zijn
  • zoekt communicatie met belanghebbenden en verwerft draagvlak
  • kan het proces overzien en aansturen

Duurzame gebiedsontwikkeling

Onze procesmanagers geven leiding aan projectorganisaties. Ze brengen een professionele werkhouding over op de medewerkers. Wij gaan samen met u de uitdaging aan om gebieden duurzaam te ontwikkelen. Met een resultaat dat voldoet aan de vraag van nu en in de toekomst.

Tip

Zie ook gebiedsontwikkeling en Europese aanbesteding.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33