Ga direct naar: 

MBO

Onderwijs is even dynamisch als iedere andere sector. Bij sommige studies groeit het aantal studenten door veranderingen, waar andere juist veel minder aanmeldingen laten zien. Daarnaast spelen thema's als kleinschaligheid, vakmanschap, imago en veiligheid.

Ambities

Het vertalen van dromen en ambities naar concrete uitgangspunten en prestaties. Dat is vaak een moeilijke stap in het proces van huisvesting. Wij maken gebruik van het zogenaamde CREM-model waarin wij u op basis van vier thema's meenemen om uw ambities te realiseren.

Ruimtegebruik

Normen over vierkante meters, efficiënt ruimtegebruik, roostering, doorberekening, het zijn allemaal termen die in menig MBO- of HBO instelling geregeld onderwerp van gesprek zijn.
Hebben wij meer ruimte nodig of zitten wij te ruim?! Het antwoord op deze vraag kan grote consequenties hebben op zowel organisatorisch, financieel als onderwijskundig gebied. Ook spelen binnen de organisaties vaak verschillende belangen. De roosteraar wil graag invulling geven aan de wensen van de docenten, docenten willen werken wanneer het hen uitkomt, de bestuurder wil minder geld in huisvesting steken en meer in het onderwijs, de facilitair medewerker wil de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken en aan de ruimtenorm voldoen.
Het RuimteToedelingsModel is een handig instrument dat u helpt op deze vragen een antwoord te geven.

Zo goed als nieuw

Veel MBO’s investeerden de afgelopen jaren fors in nieuwe gebouwen. Dat heeft de kwaliteit van onderwijsvoorzieningen flink verbeterd. Mooie gebouwen, waar studenten graag komen en waar ontmoetingen met docenten spontaan voorkomen. Maar het kan ook anders. Bestaande gebouwen hebben vaak meer potentie dan u denkt. Dat zagen wij ook bij een gebouw van ROC Gilde Opleidingen. Een gebouw dat op de nominatie stond voor sloop en nieuwbouw, krijgt een tweede leven, passend bij het onderwijs van de toekomst en passend bij de financiële kaders. In de flyer Circulair bouwen leest u hoe dit is gerealiseerd.

Tip

Lees meer over onze visie en ervaringen in:

Neem contact op met onze specialist

 


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33