Ga direct naar: 

Cultuur

Culturele voorzieningen vormen de basis van elk gebied, dorp, stad en regio. De ontwikkeling van dergelijke voorzieningen vereist specifieke kennis. De activiteiten staan centraal en maken gebouwen heel specifiek. Dat is anders dan bij een standaard kantoor waar allerlei organisaties goed in functioneren.

Gebouw om trots op te zijn

De gebouwen staan in dienst van de activiteit. Maar het zijn vaak ook markante gebouwen om trots op te zijn. Denk maar aan musea en schouwburgen. Een versterkend concept vormt veelal de basis, de zoektocht naar synergie zorgt voor haalbaarheid. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven zijn onvoldoende ingericht om culturele voorzieningen vorm te geven. De overheid is daarom veelal (en vaak ongewild) de risicodragende partij. Maar ook een gemeente ontwikkelt maar eens in de 50 jaar een nieuw theater. Waar haalt u de kennis en expertise vandaan?

Conceptontwikkeling

Culturele activiteiten gekoppeld aan andere activiteiten zoals horeca, bedrijfsleven en woningen zijn veel sterker. Commerciële functies leveren geld op om maatschappelijke functies te bekostigen. Maar samen zorgen ze voor veel publiek en levendigheid. En dat is belangrijk voor politieke haalbaarheid. De financiering is immers beter. De exploitatielasten verdelen we over meerdere schouders en de kwaliteit en de omvang van de activiteiten is sterker.

Aanpak

U heeft behoefte aan specialistische kennis van culturele accommodaties. Welk type partijen zijn nodig om de ambities te vervullen? draaijer+partners brengt ondernemerschap, de maatschappelijke context en ruimtelijke ordening samen. En we begeleiden de nieuwbouw van begin tot eind.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33