Ga direct naar: 

Gebiedsontwikkeling

Wat is het centrum van een stad waard? En welke waarde kent u toe aan een vinex-wijk? Bij de ontwikkeling van een gebied is de grondexploitatie vaak leidend. Niet verwonderlijk, want dit vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente om maatschappelijke voorzieningen te beheren en te realiseren. Maar de waarde van een gebied reikt natuurlijk veel verder dan alleen de grondwaarde.

Verbindingen leggen

Nu de gemeente steeds meer taken heeft door bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), is het logisch om te zoeken naar verbindingen. Met de ontwikkeling van goed vastgoed zijn veel doelstellingen ineens veel dichterbij. Als bedrijven en organisaties fysiek een plek kiezen binnen een gebied stimuleert dat enorm. Hier en daar ondersteund door activiteiten en voorzieningen van de overheid.

Denken vanuit eindgebruikers

Binnen de gemeente is expertise genoeg aanwezig. Binnen de beleidsvelden zorg, onderwijs en vastgoed bijvoorbeeld. Maar heeft de organisatie ook het vermogen om de samenhang te zien? Kortom: bekijk een gebied vanuit de eindgebruiker.

Hoog realiteitsgehalte

draaijer+partners ondersteunt gemeenten en commerciële partijen om de gebruikers en bezoekers van een gebied voor ogen te houden. Dit doen we met een businessplan. Daarin maken we de vertaalslag naar vastgoed, gebouwen en gebiedsontwikkeling. Maar wel vanuit een realistische exploitatie van scholen, sportclubs en bedrijven. We bewandelen nieuwe wegen als dat nodig is. Want soms leiden de gebaande paden niet naar een mooi gebied voor de gebruikers. Daarin durven wij het risico aan, samen met u.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33