Ga direct naar: 

Aanbestedingen

De herontwikkeling van stedelijke gebieden is complex. De financiële druk en ruimtelijke kwaliteit maken de uitdagingen voor de komende jaren alleen maar groter. Oplossingen van gisteren werken niet meer voor de problemen van vandaag. draaijer+partners pleit voor verbinding. Verbinding van ervaring, kennis en oplossingsmogelijkheden. De manier waarop overheden en marktpartijen met elkaar samenwerken met veel aandacht voor gebruikers is de sleutel tot succes.

Concurrentiegerichte dialoog

Gebieden waar wonen, werken en sport bij elkaar komen, bieden veel kwaliteit. Om zo’n gebiedsontwikkeling te laten slagen, is complex. Er is expertise van verschillende vastgoedmarkten nodig, gekoppeld aan maatschappelijke belangen en de behoeftes van lokale gebruikers. Europese aanbestedingsvormen creëren vaak een schot tussen de ideeën van overheden en marktpartijen, terwijl juist kruisbestuiving en samenwerking nodig is. De concurrentiegerichte dialoog is een aanbestedingsvorm om dit te bereiken. draaijer+partners heeft er ervaring mee. Lees hierover meer in het artikel Rondje praten voor beste deal, uit Binnenlands Bestuur.

Innovatieve contracten

Design, Build, Finance en Maintenance (DBFM), PPS, geïntegreerde contracten; het zijn allemaal vaktermen die staan voor vormen van samenwerking tussen gebruikers, overheden en marktpartijen. Voor de meeste gebruikers is dit erg complex en ingewikkeld. De kernvragen zijn: wat wilt u bereiken en welk risico kunt u daarbij zelf dragen? Welke expertise moet u binden om de klus te klaren? En wie voert de regie tijdens het ontwerp, de bouw en de exploitatie?

draaijer+partners heeft veel ervaring met het toepassen van innovatieve contracten. Vooral contracten waar tijdens het bouwproces een optimale afstemming plaatsvindt met de exploitatie. Het klinkt zo logisch, maar het is een hele klus.

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33