Ga direct naar: 

Duurzame waardecreatie

Gebouwen en gebieden die bijdragen aan het welzijn van haar gebruikers en aan een gezonde omgeving. Die zich door functionaliteit, klimaat en beleving in positieve zin onderscheiden en daarmee bijdragen aan levenskwaliteit, functioneren en omzet van organisaties. Die voldoende flexibel zijn ontworpen om ook in de toekomst van waarde te zijn. Kortom, die bijdragen aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Daarvoor zetten wij ons in.

Kosten zijn niet het belangrijkste

Duurzaamheid begint in de visie van draaijer+partners door te vragen: “wat wilt u op korte en lange termijn bereiken?” Wist u dat kostenafwegingen voor de meeste van onze klanten dan niet op de eerste plaats staan? Flexibele huisvesting, kwaliteit van de omgeving en duurzaam in de exploitatie, daar gaat het om.

Goed fundament

Duurzaam waarde creëren in gebied, gebouw en gebruik gaat om het evenwichtig vaststellen van uw ambitieprofiel en het vertalen in een sturingskader met meetbare KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren). Welke directe waarde wilt u voor gebruikers en andere stakeholders bereiken. Welke toekomstwaarde wilt u bij in de tijd veranderende eisen en gebruik  realiseren. Welke omgevingswaarde streeft u bij de ontwikkeling na. Het goed definiëren van de vraag, het opbouwen van een businesscase op levensduurbasis en het kiezen van de juiste procesinrichting voor ontwerp, realisatie en exploitatiefase zijn daarbij essentiële randvoorwaarden om uw ambities te realiseren. Wij helpen u met een duidelijk afwegingskader en een proces op maat in alle fasen van het proces; van initiatief tot exploitatie.

Tip

Lees meer over onze ervaring in de volgende artikelen:

 

 

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33