Ambitieversneller Hybride werkomgeving

De wereldwijde uitbraak van Covid-19, het coronavirus, stelde ons voor een nieuwe realiteit met de nodige impact op onze leef- en werkomgeving. Aan het begin van de uitbraak moesten we snel omschakelen naar de 1.5 meter samenleving. Volledig thuiswerken werd tijdelijk de norm en liet zien dat organisaties kunnen doordraaien. De behoefte aan fysieke ontmoeting en samenwerking werd en wordt echter steeds groter. Vergaderen, ontmoeten, samen koffie drinken, workshops en andere activiteiten en faciliteiten, die de thuiswerkplek niet volledig kan bieden, worden steeds belangrijker op het kantoor. De verandering naar een meer hybride werkomgeving was al gaande, het coronavirus heeft deze ontwikkelingen echter in een stroomversnelling gebracht. Een aantal organisaties maakt nu versneld de overstap naar een hybride werkomgeving, waarin de focus op kantoor meer op sociale interactie, ontmoeten, overleggen en samenwerken komt te liggen en de reguliere kantoorwerkzaamheden (zoals concentratietaken) thuis worden uitgevoerd. Na bedwingen van het coronavirus zal de behoefte naar een meer hybride huisvesting – met minimaal één tot twee dagen thuiswerken als de nieuwe norm – alleen maar verder toenemen. Met onze ambitieversneller hybride werkomgeving kun je snel schakelen naar ‘blended working’ en bieden we een toekomstbestendige oplossing die ‘the best of both worlds’ van een van een kantoor en thuiswerken optimaal combineert.

"In 2019 werkte 61% van de werkzame beroepsbevolking nooit thuis."

Aan de slag met de Hybride werkomgeving

Wij starten met een kick-off-sessie met beslissers om ambities, doelen en ontwikkelingen van de organisatie, de impact en ervaringen in de voorbije maanden op de organisatie, mensen en productiviteit helder te krijgen. Hiermee creëren we het gewenste toekomstbeeld voor hybride werken. De totale actuele huisvestingsportefeuille wordt geanalyseerd, zowel functioneel als ruimtelijk. We matchen vervolgens het gewenste hybride werken met de huidige huisvesting. Op basis hiervan benoemen we kansen en belemmeringen met concrete maatregelen, tegen welke kosten en baten en hoe dat te organiseren. Dit resulteert tenslotte in een roadmap hybride huisvesting voor de
implementatie van quick-wins en maatregelen voor de middellange en langere termijn inclusief tijdspad. Deze inzichten en resultaten presenteren we aan de beslissers. Concrete resultaten die je van ons kan verwachten zijn specifieke input voor een verantwoord beleid voor (thuis)werken, een benchmark van wat wij bij onze klanten zien ontstaan, inspiratie voor de visie op (thuis)werken, kansen en maatregelen voor regulering van je huisvesting met mogelijke tools (bijvoorbeeld de BookMyDesk app) en optimalisatiekansen om huisvestingskosten te besparen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Onze aanpak, jouw succes

Onze aanpak biedt concreet inzicht in kansen, maatregelen en het realiseren van oplossingen voor het optimaal functioneren van je medewerkers en het beter inzetten van je huisvesting. De BookMyDesk-app biedt hierbij realtime ondersteuning. Deze app kan ingezet worden om de bezetting op kantoor te reguleren, gebruik te monitoren en kleinschalige geplande ontmoetingen te faciliteren. De app kan snel inspelen nieuwe coronaregels of andere toekomstige ontwikkelingen. De doorlooptijd van het gehele proces van kick-off tot en met het presenteren van de inzichten en resultaten bedraagt zes weken.

In drie heldere stappen

Hoe ziet het traject van de ambitieversneller hybride werkomgeving er uit vraag je je af. In drie heldere stappen en binnen zes weken komen wij tot een concreet advies voor jouw organisatie.

Ambitie

Ambities zijn vaak abstract. Tijdens een kick-off-sessie maken wij samen de ambitie helder en vertalen deze naar concrete doelen.

Analyse

Wij analyseren de huisvestingportefeuille en vergelijken deze met de gewenste vorm van hybride werken.

Advies

Wij presenteren een roadmap met mogelijke oplossingen, inclusief kosten en baten, die jouw ambitie echt waarmaken. Dat garanderen wij.

Resultaten

  • Duidelijke vastlegging ambities, doelen en ontwikkeling van de organisatie
  • Inzicht in kansen en knelpunten huidige huisvesting
  • Concrete set maatregelen voor het beter laten functioneren van medewerkers en de organisatie
  • Roadmap voor de implementatie van hybride huisvesting
Dieuwe
Dieuwe Breunissenadviseur

Onze ervaring