Ambitieversneller Programma van Eisen in één dag

Plannen om een nieuwe school te bouwen of een bestaande school te renoveren? Waar begin je? Als leerkracht of schooldirecteur ben je toch vooral bezig met het geven van goed onderwijs! Om je te helpen om je onderwijsvisie te vertalen in uitgangspunten voor het schoolgebouw spelen wij met jullie ons unieke schoolreisspel. Onderzoek spelenderwijs vragen als: Hoe ziet jouw droomschool eruit? Hoe kan het gebouw jullie onderwijsvisie ondersteunen? Welke ruimten heb je eigenlijk nodig in de (nieuwe) school? En welke uitstraling en sfeer moet de school straks hebben?

"Door een efficiënte ruimte-indeling kan in onderwijsgebouwen 20% meer ruimte worden gecreëerd."

Aan de slag met het Schoolreisspel

Het schoolreisspel is bedoeld voor iedereen die bezig is met de toekomst van het schoolgebouw, zoals directieleden, docenten, medewerkers, ouders of andere betrokkenen. Op een informele manier lopen wij de verschillende aspecten van de toekomstige school door aan de hand van zes stappen: dromen, onderwijsvormen, huisvestingvormen, verschijningsvormen, sfeer en wat verder ter tafel komt. Het spel eindigt met een concreet resultaat: het reisdocument.
Voordelen van het schoolreisspel zijn: Binnen een kort tijdbestek worden de ambities voor het schoolgebouw duidelijk en leggen we ze vast. Discussies worden in korte tijd en op informele wijze gevoerd. Snel inzicht in de (on)mogelijkheden van jouw gebouw(en). Breed draagvlak door informele aanpak. Jouw droomschool krijgt letterlijk vorm met als resultaat een reisdocument en het biedt de eerste aanzet voor jouw project tegen lage kosten.

Onze aanpak, jouw succes

In één dagdeel kan het spel gespeeld worden. Het resultaat wordt vertaald naar een Ruimtelijk- en Functioneel Programma van Eisen op hoofdlijnen en is de eerste aanzet tot een blauwdruk voor jouw droomschool.

Dit document vormt de goede start van een project en kan ook een rol spelen in de besluitvorming door gemeente of eventuele financiers om het project wel of niet te kunnen starten.

In drie heldere stappen

Hoe ziet het traject van de ambitieversneller Programma van Eisen in één dag er uit vraag je je af. In drie heldere stappen en een zeer kort tijdsbestek komen wij tot een Programma van Eisen op hoofdlijnen voor jouw organisatie.

Ambitie

Ambities zijn vaak abstract. Samen met jou maken wij de ambitie helder en vertalen deze, in lijn met de onderwijsvisie, naar concrete doelen.

Schoolreisspel

Samen met jou en een aantal stakeholders spelen wij het schoolreisspel en behandelen een aantal aspecten die belangrijk zijn voor de nieuwe school.

Programma van Eisen

Wij leggen een Programma van Eisen op hoofdlijnen aan je voor dat jouw ambitie echt waarmaakt. Dat garanderen wij.

Resultaten

  • Duidelijke vastlegging ambities voor de school
  • Snel inzicht in (on)mogelijkheden van schoolgebouw(en)
  • Breed draagvlak door informele aanpak
  • Functioneel en Ruimtelijk Programma van Eisen op hoofdlijnen
Alie
Alie Kokadviseur
Bertina
Bertina SeffingaAdviseur

Onze ervaring