Ambitieversneller Slimme datagestuurde zorgomgeving

Gebouwen hebben een enorme impact op de organisatie en mensen. Vanuit beschikbare data en installaties maken wij inzichten die waarde toevoegen aan de uitdagingen van morgen: omgevingen waarin organisaties en mensen beter presteren. Voor huisvesting in de zorg gaat het om gezonde, prettige en helende omgevingen waarbij zowel gebruikers, zoals cliënten, bezoekers, verzorgers, medewerkers en ondersteunend personeel, als de zorginstelling het beste uit zichzelf halen. De technieken en databronnen, die in gebouwen, bedrijfsmatige en primaire processen voorhanden zijn, verrijken en verbinden we op een slimme manier. Door ze vervolgens laagdrempelig in te zetten maken we jouw zorgomgeving slimmer en daarmee gezonder, duurzamer en efficiënter.

"Een goede werkomgeving kan het ziekteverzuim onder medewerkers in de ouderenzorg tot 33% verlagen."

Aan de slag met een quickscan

Hoe kunnen data bijdragen aan de ambities en doelstelling van jouw organisatie? Met een quickscan leggen wij de basis om aan de slag te gaan met data en geven wij antwoord op de volgende vragen: Wat is het doel?

Hoe kunnen data daaraan bijdragen? Wat is de waarde daarvan en weegt dit op tegen de kosten? Hiermee doorlopen we de eerste stappen van onze integrale benadering die waarde creëert.

Onze aanpak, jouw succes

Binnen een maand verkennen we de strategische waarden en bedrijfsmatige opgaven en bepalen aan welke sturing op het gebied van bestuur, zorgverlening, bedrijfsvoering en financiën behoefte is en hoe data hierbij kunnen ondersteunen.

Ook inventariseren we bestaande databronnen en technische (on)mogelijkheden, ontwikkelen we een value case waarbij de verwachte kosten worden afgezet tegen de potentiële opbrengsten en maken wij een eerste visualisatie van jouw dashboard.

In drie heldere stappen

Hoe ziet het traject van de ambitieversneller van de slimme zorgomgeving er uit vraag je je af. In drie heldere stappen en een kort tijdsbestek komen wij tot een concreet advies voor jouw organisatie.

Ambitie

Ambities zijn vaak abstract. Samen met jou maken wij de ambitie helder en vertalen deze naar concrete doelen.

Analyse

Wij zorgen in een kort tijdsbestek voor een quickscan van de organisatie en nemen jou mee in innovatieve oplossingen.

Advies

Wij leggen een value case en een visualisatie van het dashboard aan je voor dat jouw ambitie echt waarmaakt. Dat garanderen wij.

Resultaten

  • Duidelijke vastlegging strategie, opgave en sturingsbehoefte
  • Inventarisatie databronnen en technische (on)mogelijkheden
  • Valuecase waarin opbrengsten worden afgezet tegen kosten
  • Realtime visualisatie in dashboard
Erwin
InnovatieexpertErwin Alderssenior projectmanager

Onze ervaring