Ambitieversneller Toekomstbestendig zorgvastgoed

Iedere zorginstelling heeft te maken met vraagstukken, knelpunten en uitdagingen op het gebied van vastgoed. Met onze ambitieversneller toekomstbestendig zorgvastgoed kunnen we ambitie, visie, inzicht en aanpak snel verduidelijken en oplossingsrichtingen presenteren. Uiteraard hebben wij kennis van de laatste ontwikkelingen en de trends binnen de zorg, de doelgroepen, wet- en regelgeving, innovatie en technologie die wij daar in meenemen. 

"Van de verpleeghuizen is 30% niet meer geschikt voor renovatie. Iedere zorginstelling in Nederland heeft minstens één zo’n gebouw."

Aan de slag met de zorgvastgoedopgave

Wij gaan eerst in gesprek met bestuurders en de eindverantwoordelijken voor vastgoed en zorg om informatie op te halen. Thema’s die we bespreken zijn onder andere ambitie, visie, doelgroepen, gastvrijheid, onderscheidend vermogen, flexibiliteit, mate van regie en kosten. 

Vervolgens zal ons expertteam (met deskundigen op het gebied van vastgoed, financiën, bouwkunde, exploitatie) een dag op locatie werken om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en nog meer informatie in te winnen. 

Onze aanpak, jouw succes

Wij analyseren de zorglocatie(s) op gebruik, gebouw en gebied. We kijken naar de doelgroep en de toekomstige vraag op basis van demografische gegevens van de regio, sociaal economische opbouw en trends en ontwikkelingen in wonen en zorg, wet- & regelgeving en mogelijke innovatieve en technologische mogelijkheden. Dit resulteert in oplossingsrichtingen om goede onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van vastgoedvisie en -strategie.

In drie heldere stappen

Hoe ziet het traject van de ambitieversneller toekomstbestendig zorgvastgoed er uit vraag je je af. In drie heldere stappen en een kort tijdsbestek komen wij tot een concreet advies voor jouw organisatie.

Ambitie

Ambities zijn vaak abstract. Samen met jou maken wij de ambitie helder en vertalen deze naar concrete doelen.

Analyse

Wij zorgen in een kort tijdsbestek voor een scherpe analyse van het vastgoed en nemen jou mee in innovatieve oplossingen.

Advies

Wij leggen een advies voor de korte en lange termijn aanpak aan je voor dat jouw ambitie echt waarmaakt. Dat garanderen wij.

Resultaten

  • gezonde en toekomstbestendige businesscase en financiële inzichten
  • inzicht in gebruik, gastvrijheid en facilitaire dienstverlening
  • onderbouwde oplossingsrichtingen om keuzes te maken
Harold
Harold Hinfelaarsenior adviseur

Onze ervaring