Ambitieversneller Verduurzamen zorgvastgoed

Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg om een gezonde toekomst mogelijk te maken. Daarin staan vier doelen centraal: 

  • CO2-uitstoot terugdringen en in 2050 klimaatneutraal werken 
  • Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen 
  • Minder medicijnresten in het drinkwater
  • Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten 


I
edere zorgorganisatie staat voor de opgave om haar zorgvisie, huisvestingsplan en duurzaamheidsplan goed te integreren tot één geheel. Onze ambitieversneller verduurzamen zorgvastgoed geeft snel inzicht wat er moet gebeuren om de doelen te bereiken. 

"Bij een gemiddelde zorginstelling kan minstens 20% op de energiekosten worden bespaard."

Aan de slag met de verduurzamingsopgave

Wij starten met het helder krijgen van de ambitie en vertalen deze naar concrete doelen. De totale huidige vastgoed(portefeuille) van de zorginstelling wordt geanalyseerd, ook in relatie tot gebruik en verbruik. Wij selecteren de mogelijke maatregelen, welke CO2 reductie

en milieuwinst daarmee te behalen zijn, tegen welke kosten en baten en hoe dat georganiseerd kan worden. Wij werken meerdere scenario’s uit en komen tot een advies voor de korte en lange termijn aanpak verduurzamen vastgoed(portefeuille) inclusief een planning.

Onze aanpak, jouw succes

Onder leiding van een expertteam gaan we aan de slag in samenwerking met directie, bestuur en medewerkers vanuit het primaire proces. Onze aanpak geeft direct inzicht in kansen en mogelijkheden en verzekert je van een succesvolle verduurzaming van jouw vastgoed(portefeuille) die voldoet aan de ambitie van de Green Deal Duurzame Zorg en de wettelijke kaders.

In drie heldere stappen

Hoe ziet het traject van de ambitieversneller verduurzamen zorgvastgoed er uit vraag je je af. In drie heldere stappen en een kort tijdsbestek komen wij tot een concreet advies voor jouw organisatie.

Ambitie

Ambities zijn vaak abstract. Samen met jou maken wij de ambitie helder en vertalen deze naar concrete doelen.

Analyse

Wij zorgen in een kort tijdsbestek voor een scherpe analyse van het vastgoed en nemen jou mee in innovatieve oplossingen.

Advies

Wij leggen een advies voor de korte en lange termijn aanpak aan je voor dat jouw ambitie echt waarmaakt. Dat garanderen wij.

Resultaten

  • Snel inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden
  • Concrete oplossingen voor de aanpak van de verduurzamingsopgave
  • Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten
  • Zorgvastgoed dat voldoet aan de ambitie van de Green Deal Duurzame Zorg en de wettelijke kaders
Harold
Harold Hinfelaarsenior adviseur

Onze ervaring