Ambitieversneller Wellzijnsmeter

Hoe (mentaal) gezond en tevreden zijn jouw werknemers? Wat wil je hierin betekenen en uitstralen? En in welke mate hebben jouw werkomgevingen hier positief of negatief invloed op? De trend naar gezondere en socialere omgevingen is al geruime tijd gaande en we zijn veel meer bezig met onze gezondheid. We zijn ons daarom ook veel bewuster geworden van onze gezondheid tijdens het werk en de juiste work-life balance. Ook de positieve impact van de sociale interactie is hiervoor essentieel. De werkomgeving, zowel op kantoor als thuis, moet dus op orde zijn – zeker als je weet dat we 90% van onze tijd binnen zitten – en zo veel mogelijk bijdragen om mensen te binden en te blijven boeien binnen een vitale organisatie. De coronarealiteit heeft door de impact op de fysieke en mentale gezondheid – volledig online thuiswerken (niet overal Arbo-proof) en gebrek aan real life sociale ontmoetingen – de bewustwording en ontwikkeling naar een vitale werkplek versneld. Er komt steeds meer aandacht voor het creëren van ruimtes die onze gezondheid verbeteren, ontmoeting faciliteren, beweging stimuleren en ons werk inspireren en stress verminderen. De behoefte aan een gezonde en sociale omgeving is daardoor groter dan ooit. Met onze Wellzijnsmeter brengen wij in korte tijd in kaart hoe jouw omgeving op deze aspecten scoort en laten we zien waar verbetering mogelijk is. Met dit hulpmiddel geef je sturing aan vitaliteit en kun jij de verbeteringen ook monitoren en beoordelen op resultaat en effectiviteit.

"Een gezonde en inspirerende werkomgeving zorgt voor een productiviteitsstijging van 10%."

Aan de slag met de Wellzijnsmeter

Wat is jouw grootste uitdaging? Wij starten met een gesprek met beslissers op het gebied van huisvesting en HR om de ambities, ervaringen en verwachtingen rondom huisvesting, cultuur en personeelsbeleid helder te krijgen. Dit resulteert in een startnotitie. Vervolgens nodigen we een selectie uit het medewerkersbestand uit om hun beleving rondom een gezonde en sociale omgeving kenbaar te maken aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst is gebaseerd op de Well Building Standard, die ons in staat stelt op een eenvoudige manier de complexe impact die de omgeving op de gebouwgebruiker heeft te duiden en welzijn te bevorderen. Ondertussen inventariseren wij ook de feitelijke gebouwprestaties. De uitkomsten visualiseren wij in een model waardoor in één oogopslag zichtbaar wordt op welke punten goed wordt gescoord en waar verbetering nodig is. De resultaten met concretere verbetersuggesties koppelen we terug aan de beslissers.

Onze aanpak, jouw succes

Onze aanpak, op basis van de bewezen Well Building Standard, biedt concreet inzicht in de beleving en prestaties met betrekking tot jouw gezonde en sociale werkomgeving en laat zien waar verbetering nodig is, inclusief suggesties voor verbetermaatregelen. Jij krijgt daardoor concreet inzicht in de beleving van de werkomgeving (zowel thuis als op kantoor) en concrete oplossingen voor een gezonder(e) en socialer(e) werkomgeving en werkklimaat. En daarnaast draagt het bij aan de verbinding van mensen aan de organisatie en kun je ook op een lange termijn de ontwikkeling van jouw organisatie / huisvesting op deze criteria monitoren. Dit draagt bij aan aantrekkelijker werkgeverschap, vitalere medewerkers en een hogere productiviteit. De doorlooptijd van het gehele proces bedraagt vier weken.

In drie heldere stappen

Hoe ziet het traject van de ambitieversneller Wellzijnsmeter er uit vraag je je af. In drie heldere stappen en een tijdsbestek van vier weken komen wij tot een concreet advies voor jouw organisatie.

Ambitie

Ambities zijn vaak abstract. Samen met jou maken wij de ambitie helder en vertalen deze naar concrete doelen in een startnotitie.

Analyse

Wij zetten de vragenlijst uit bij de medewerkers en inventariseren de gebouwprestaties en analyseren beide uitkomsten.

Advies

Wij leggen jou een visualisatie van de uitkomsten voor inclusief verbetersuggesties die jouw ambitie echt waarmaakt. Dat garanderen wij.

Resultaten

  • Inzicht in de beleving en feitelijke gebouwprestaties van de werkomgeving
  • Concrete oplossingen voor een gezondere en socialere werkplek
  • Aantrekkelijker werkgeverschap, vitalere medewerkers en hogere prductiviteit
Melissa
WerkexpertMelissa JongeriusAdviseur huisvesting

Onze ervaring