Van ambitie naar
toekomstbestedige leeromgeving

Jij hebt grote ambities, maar hoe vertaal jij die naar jouw bouwprojecten en de exploitatie van alle gebouwen?

Het programma De ambitieversneller geeft binnen drie maanden het antwoord

Ambitie, analyse, inspiratie en ideeen
Drie business scenario's om uit te kiezen
Masterplan met KPI's en financieele doorrekening

Welke omgeving wil jij verbeteren?

maak je keuze:

Studenten begeleiden om zich te ontwikkelen en hun diploma te halen, daar gaat het om. Een veilige en motiverende omgeving draagt niet alleen bij aan de prestaties van studenten, maar ook aan de vernieuwing van het onderwijs. Hoe creëer jij een motiverende omgeving en welke garanties krijg je dat dit ook werkt in de praktijk? Onze ambitieversneller vindt altijd ruimte om te investeren in een betere omgeving, vaak door eerst ook kosten te besparen.

  • Analyse van het ruimtegebruik en binnenklimaat
  • Creatieve voorstellen voor flexibele, interactieve onderwijsruimtes
  • Kostenbesparing door verduurzaming van gebouwen
  • Businessplan met concrete deelprojecten en stappenplan
  • Klaar voor een strategisch besluit

Schoolreisspel

Als je een nieuwe school mag realiseren of de bestaande school gaat renoveren komen er allerlei vragen op je af. Ons unieke schoolreisspel helpt je bij de start van het project om de onderwijsvisie te vertalen in uitgangspunten voor het schoolgebouw.
Het spel kan in één dagdeel gespeeld worden met directieleden, docenten, medewerkers, ouders of andere betrokkenen. Op een informele manier lopen wij de verschillende aspecten van het toekomstige onderwijsgebouw door. Zo ontstaat in een kort tijdsbestek een goed beeld van de eisen, wensen en aandachtspunten. Het resultaat is een Programma van Eisen op hoofdlijnen binnen één dag. Dit document vormt de goede start van een project en kan ook een rol spelen in de besluitvorming door gemeente of eventuele financiers om het project wel of niet te kunnen starten. Meer over het schoolreisspel lees je in de Flyer schoolreisspel.

1 Partnership-aanpak met resultaatgarantie

Onze voorkeur heeft het partnership. Wij gaan in gesprek over langjarige afspraken om het businessplan te realiseren. Partnership voor ons betekent dat wij staan voor de resultaten.

2 Diensten-aanpak

Jullie team pakt de regie over de uitvoering van het businessplan. Jij zet ons in op specifieke diensten of expertise. Jij betaalt dan alleen de kosten voor het businessplan en maakt aanvullende afspraken over onze inzet.

3 Zelf verder

De ambitieversneller geeft een concreet businessplan dat jullie vastgoed- en faciltaire team zelf gaat uitvoeren. Jij betaalt dan alleen de kosten voor het businessplan.

Resultaatinspanning en kosten

Ambities zijn vaak abstract. Dat geeft niet genoeg houvast bij bouwprojecten en facilitaire processen. Wij zorgen in drie maanden voor een scherpe analyse en nemen jou mee in innovatieve oplossingen. Wij leggen een businessplan voor dat jouw ambitie echt waarmaakt. Dat garanderen wij. Ons traject van drie maanden kost maximaal € 60.000,-.

Het team

dit
ben
jij

Jan Joost
Jan Joost FlimDirecteur
draaijer+partners
draaijer+partnersPartner in strategische huisvesting

Gerelateerde cases