Ambitieversneller Circulaire Oogstdag

Plannen om een nieuwe school op dezelfde plek te bouwen of een bestaande school te renoveren? Past het gebouw niet meer bij de onderwijsvisie en wil je dit op een duurzame, circulaire manier aanpakken? Dan is de oogstdag een leuke, snelle en effectieve manier om snel inzicht en richting aan te geven aan de school van de toekomst.

Wat is er eigenlijk mogelijk met je gebouw? Als leerkracht of schooldirecteur ben je toch vooral bezig met het geven van goed onderwijs en is het bestaande gebouw een gegeven. Met de oogstdag helpen we juist bij het onderwijs en de school van morgen. We kijken hierbij naar de volgende vragen: Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Hoe kan het gebouw jullie onderwijsvisie ondersteunen? Wat werkt nu goed? Wat moet beter?

"In één dag inzicht in de waarde van je gebouw voor het onderwijs van de toekomst."

Aan de slag met de oogstdag

De circulaire oogstdag is bedoeld voor iedereen die bezig is met de toekomst van het schoolgebouw, zoals directieleden, docenten, medewerkers, ouders of andere betrokkenen. Op een informele manier lopen wij – met ondersteuning van een ontwerper – de verschillende aspecten van de toekomstige school door aan de hand van 5 stappen: voorbereiden, oogsten, uitwerken, toetsen en presenteren. De oogstdag zelf eindigt met een concreet resultaat: de schets van de duurzame, toekomstige school.

Voordelen van de oogstdag zijn: In korte tijd wordt het onderwijs van de toekomst duidelijk en vastgelegd, snel inzicht in de (on)mogelijkheden en waarde van jouw gebouw(en), Discussies worden in korte tijd en op informele wijze gevoerd, met breed draagvlak door informele aanpak, De school van de toekomst krijgt letterlijk vorm met als resultaat een schets en de uitwerking biedt de eerste aanzet voor jouw project tegen lage kosten.

Onze aanpak, jouw succes

Na een korte voorbereiding voor onder andere het maken van een onderlegger en technische-energetische scan wordt de oogstdag In één dag begeleid. De schets vertalen we naar een presentatie van de circulaire oogst, programma en berekening op hoofdlijnen. We bieden hiermee de eerste aanzet tot een blauwdruk voor jouw duurzame, toekomstgerichte school. Deze presentatie vormt de goede start van een project en kan ook een rol spelen in de besluitvorming door gemeente of eventuele financiers om het project wel of niet te kunnen starten. Dit hebben we eerder succesvol toegepast bij het Zone.college in Almelo.

In drie heldere stappen

Hoe het traject van de ambitieversneller Oogstdag eruit ziet? In een paar heldere stappen en een zeer kort tijdsbestek komen wij tot een heldere, gezamenlijke oogst.

Ambitie

We maken de dromen voor het onderwijs van de toekomst helder en vertalen deze naar concrete doelen. We koppelen circulariteit aan de ambities en doelen van de school.

Oogstdag

Er wordt een rondgang gemaakt door de school: zowel binnen als buiten bekijkt ieder voor zich wat waarde heeft voor het onderwijs van de toekomst (individuele oogst).

Advies

In een gezonde discussie bespreken we met elkaar de gezamenlijke oogst. Dit wordt gevisualiseerd door middel van een interactieve schetssessie.

Resultaten

  • Duidelijk vastgelegde ambities school en onderwijs van de toekomst
  • Snel inzicht in waarde en (on)mogelijkheden schoolgebouw(en)
  • Breed draagvlak door informele aanpak en concrete visualisatie
  • Circulaire oogst, programma en kosten
Simon
Simon de RuigProjectmanager

Onze ervaring