Almende College: krappe budgetten omzetten naar een toekomstbestendige huisvesting!

In 2017 zijn wij betrokken geraakt bij het Almende college vanuit de vraag Help ons met het organiseren en realiseren van één nieuwe toekomstbestendige huisvesting voor onze VMBO scholen 

Het project, waarin twee verouderde scholen worden samengevoegd in één nieuwbouw, begeleiden we vanaf Contact definitiefase tot en met oplevering. De oplevering staat gepland voor het einde van 2020, ingebruikname volgt in het jaar daarop. Het project kenmerkt zich door het spanningsveld waar vele nieuwbouwprojecten in onderwijsland zich in bevinden: krappe budgetten. Toch hebben we een prachtig nieuw schoolgebouw weten te realiseren, met veel oog voor de wensen van gebruikers. Hoe? Daarover vertel ik je graag meer…

Bij de start van het project hebben we veel energie gestoken in workshopsessies met diverse stakeholders. We hebben een scheiding aangebracht tussen eisen en wensen vanuit de school, het bestuursbureau en de gemeente. Het budget is berekend op een combinatie van Frisse Scholen klasse B en BENG. De nieuwbouw kent absoluut geen gouden kranen, wel was er een duidelijke ambitie, namelijk dat het (praktijk)onderwijs zowel binnen als buiten zichtbaar moet zijn. Men is trots op wat leerlingen bereiken in de jaren dat ze zich ontwikkelen op het VMBO, dat mag gezien worden!

Vervolgens hebben we een aanbesteding georganiseerd waarin we op zoek zijn gegaan naar een partij die integraal het ontwerp, de realisatie en het onderhoud voor een periode van 15 jaar op zich wilde nemen. Daarnaast moest deze partij de taal van de gebruiker begrijpen en oog hebben voor de gebruikers. Dit is goed gelukt, in Binx Smartility vonden we de ideale partner om het proces mee aan te gaan. Vanuit de aanbesteding zijn optimalisaties op het ontwerp toegepast, waaronder een hogere ambitie op onderdelen van Frisse Scholen en een ruimtelijk functionele optimalisatie in de hoogte van de praktijklokalen. Zo blijkt dat hoe eerder je de wensen kenbaar maakt, hoe meer optimalisatie mogelijkheden er nog zijn. Benut hiervoor vooral de kennis van de markt, zodat er slimmere en efficiëntere keuzes gemaakt kunnen worden zonder dat hiervoor een grote financiële investering gedaan moet worden.

Conclusie

De nieuwbouw van het Almende college is een toekomstbestendig en modern onderwijsgebouw dat gerealiseerd wordt binnen een zeer beperkt budget en waarin gebruikers de hoofdrol hebben gespeeld. Deze betrokkenheid in de definitiefase én de ontwerpfase heeft geleid tot een breed draagvlak voor de nieuwe onderwijshuisvesting. Ondanks het krappe budget hebben we veel weten te realiseren naar tevredenheid van de gebruikers, mede dankzij het creëren van partners om ons heen die de taal van het onderwijs begrijpen en mee hebben gedacht in optimalisaties.

Geschreven door: Babbet Nienhuis
Integrale bouw & Architect: 
BinxSmartility,  RoosRos

Meer te weten komen over huisvesting realisatie in het onderwijs? Neem contact met ons op.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]