Beleef het schoolgebouw

Als je iemand vraagt: ‘hoe was je schooltijd?’ komt er altijd een antwoord over de beleving. Waarom hebben scholen daar dan eigenlijk zo weinig aandacht voor? Waar het onderwijs voornamelijk kijkt naar de output, zoals scores en resultaten, zouden we juist de beleving veel meer als uitgangspunt moeten nemen. Zoals dit in de vrijetijdssector ook gebeurt.

Frankwin van Beers is directeur van Building Leisure en werkt veel voor organisaties waar de customer journey centraal staat. De voormalige directeur van Wildlands Emmen ging in gesprek met Peter Loonstra, onderwijsadviseur bij draaijer+partners. Samen bespraken zij hoe de visie en manier van denken vanuit leisure vertaald kan worden naar de onderwijssector.

Customer Journey als uitgangspunt voor onderwijs

Mensen vragen om belevingen en ervaringen. Om huisvesting echt een ervaring te laten zijn, draait het dus om de mensen. Een analyse van de doelgroep moet altijd het vertrekpunt zijn. Door wie wordt het gebouw gebruikt en wie is er nog meer bij het gebouw betrokken? In het onderwijs heb je te maken met leerlingen en docenten, maar ook met de ouders. Alle drie hebben zij andere behoeften en eisen als het gaat om het schoolgebouw. We bevragen hen eigenlijk zelden. Wat vinden leerkrachten, kinderen en ouders nu prettig aan een gebouw? Wat hebben ze nodig? Monitoren we dat ook? Het antwoord hierop is helaas vaak ‘nee’. We baseren keuzes vaak op aannames, zonder die concreet te checken. Het is de kunst om niet vóór hen te denken, maar om je echt in te leven in hun beleefwereld.

Ouders hebben met name bij primair onderwijs invloed op het vinden van een juiste school voor hun kind. Het is dus belangrijk om te weten wat zij daarbij belangrijk vinden. Dit kan zijn een moderne inrichting, een grote speelplaats of een hoge mate van hygiëne. Dit zijn weer andere zaken dan de wensen van het kind. Die wil een school en een schoolplein waar het leuk is om naar toe te gaan en waar hij/zij een goede sfeer en een warm gevoel beleeft. Beleving – het gevoel – is ook bepalend bij de keuze van het kind richting het voortgezet onderwijs.

Beleving als top oplossing

Een mooi voorbeeld zijn topvoetbalclubs. Zij zijn top omdat alles letterlijk top geregeld is. De doelgroep wordt daar echt voorop gesteld: de huisvesting is ingericht met als uitgangspunt wat zij nodig hebben om optimaal te presteren. Dit gaat van lichamelijke ondersteuning (fysiotherapie) tot psychische ontspanning. Dit kun je ook toepassen in het onderwijs. Om kinderen goed te laten presteren, denk je misschien niet direct aan een ontspanningsruimte voor leraren. Maar eigenlijk is het júist van belang om een fijne school voor werknemers te maken. Zij zijn immers degenen die de leerlingen goed les moeten kunnen geven.

Wat leerkrachten tegenwoordig moeten bolwerken is een knappe prestatie. Volle klassen, veel prikkels, voortdurend aanpassen aan de situatie. Het is logisch dat zij behoefte hebben aan een rustplek waar zij zich halverwege de drukke dag even kunnen ontspannen. Zodat zij zich daarna weer goed kunnen inspannen en lesgeven. Het schoolbestuur moet zich afvragen: hoe kunnen wij het onze collega’s zo goed mogelijk naar de zin maken? Dit begint bijvoorbeeld al bij goede koffie. Iedere collega moet zich prettig voelen bij alles wat hij/zij in het gebouw doet. De randvoorwaarden moeten goed geregeld zijn. In horeca zie je dit heel goed. Door goed voor personeel te zorgen, zijn zij vriendelijk en bieden een goede service naar de klanten. Klanten ervaren een prettig verblijf en dat is precies wat je leerlingen en ouders op school ook gunt. Ontspannen leerkrachten en leerlingen die goed presteren. Een win-win-situatie dus.

Ons advies is: kom uit de comfort zone!

Stap uit de vaste patronen en vertaal de vraag van de gebruiker. We zien regelmatig dat scholen in hun huisvesting vragen om een glijbaan. Maar laten we eerst eens naar de verdieping kijken: wáárom willen ze een glijbaan? Een glijbaan is maar een kortdurende activiteit, waarbij het prettige gevoel snel wegebt. Het gaat om de reden erachter en dat is ontspanning. We moeten de oplossing dus zoeken in de vraag: hoe kunnen we de kinderen het beste langdurig laten ontspannen? Gelukkig zijn er tegenwoordig een heleboel goede, educatieve variaties op de ouderwetse glijbaan. Met een visie op bewegend leren kun je beleving (ontspanning) koppelen aan educatie (inspanning). Zodat het wordt ingebed in het onderwijs en niet een statisch, losstaand onderdeel is. De huisvesting moet een langdurig, ontspannend en inspannend effect faciliteren.

Zowel schoolbesturen, ontwerpers als adviesbureaus kunnen een voorbeeld nemen aan het bedrijfsleven, waar goed gekeken wordt naar wat de klant wil. Bijvoorbeeld Apple en Boldking: van aankoop tot het uitpakken van het product staat alles volledig in teken van beleving. Door binnen het onderwijs meer te focussen op beleving, stijgt het welbevinden van leerkrachten en leerlingen, wat uiteindelijk de leerprestaties en tevredenheid van alle partijen ten goede komt.

De Customer Journey begint dus met het praten met je stakeholders. Ga met ze in gesprek over wat ze nodig hebben, maar vooral wáárom ze het nodig hebben. Door een goede behoeftenanalyse te maken bij onderwijsprojecten creëer je een sterkere gouden driehoek tussen kind, ouder en leerkracht. Je zult zien dat er meer betrokkenheid is van leerlingen, ouders en leerkrachten, omdat de huisvesting veel meer is afgestemd op hun (onderwijs)behoeften.

 

Dit blog is eveneens verschenen als artikel in het magazine Schooldomein

School moet een ‘ultimate experience’ zijn.

Nieuwste blogs

  • Gezond
  • Zorg
augustus 2022

Meer woon- en werkplezier door licht

Beter slapen, zien en presteren. Hoe? Door licht. Uit onderzoek blijkt: licht beïnvloedt onze gezondheid. […]

  • Inspiratie
  • Werk
juli 2022

Hoe laat je hybride werken goed functioneren bij gemeenten?

Meer dan twee jaar lang adviseerde de Nederlandse regering om thuis te werken tegen de […]

  • Werken bij
  • Organisatie
juli 2022

Young Professionals Group zorgt voor verbinding

Wij geloven erin dat onze medewerkers met meer plezier werken, zich beter ontwikkelen, gemotiveerder zijn […]