Brandveiligheid in de zorg

Als we spreken over brandveiligheid, is extra aandacht voor de zorgsector absoluut geen overbodige luxe. De zorgomgeving is één van de meest risicovolle omgevingen waar, gezien de doelgroepen, extra toezicht op veiligheidsmaatregelen voor brandgevaar een vereiste moet zijn. Ouderen en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking zijn vaak onvoldoende zelfredzaam om aan gevaarlijke situaties te ontkomen. Een (brand)veilige omgeving, kan voor hen dus levensbepalend zijn. Waar ik in mijn vorige blog de noodzaak van de juiste brandveiligheid beschreef, ga ik in dit blog verder in op praktijkvoorbeelden die wij in de zorgsector tegen komen.

Controle en overleg betrokken partijen
Uit een algehele veiligheidscontrole vanuit de veiligheidsregio bij één van onze opdrachtgevers bleek dat diverse compartimenten en brandscheidingen niet voldeden aan de geldende voorschriften. In het gebouw waren diverse kantoor- en poliklinische afdelingen dusdanig gedateerd dat deze op de nominatie stonden om gerenoveerd te worden. Bij het maken van de renovatieplannen hebben wij in nauw overleg met het bevoegd gezag en de veiligheidsregio veel aandacht besteed aan de juiste realisatie van de (nieuwe) compartimenten en aan te leggen brandscheidingen.

Bij controle op diverse andere bestaande verpleegafdelingen, die nog niet op de nominatie stonden om verbouwd te worden, was geconstateerd dat er niet werd voldaan aan de geldende voorschriften. Zo waren brandscheidingen niet op orde en de verpleegkamers niet voorzien van zelfsluitende brandvertragende deuren. De gebouweigenaar loopt dan veel risico bij eventuele calamiteiten zoals brand.
In overleg met een brandveiligheidsspecialist zijn de geconstateerde gebreken nauwkeurig onderzocht en is er in overleg met bevoegd gezag en de verzekering een herstelplan opgesteld. De afdelingen zijn aangepast en bestaande brandscheidingen zijn volledig hersteld. Op diverse punten zijn nieuwe brandpuien aangebracht, luchtkanalen die door brandscheiding heen gaan zijn voorzien van brandkleppen, verpleegkamers zijn voorzien van zelfsluitende brandvertragende (schuif)deuren en alles is tevens aangesloten op de brandmeldinstallatie.

Vergeet de verzekeraar niet
Voordat gestart wordt met het verleggen of het nieuw aanleggen van brandscheidingen, is het een vereiste om dit met de (brand)verzekeraar te overleggen. Het is verplicht om na te gaan of de verzekeraar ook akkoord gaat met de veranderingen. Dit kan invloed hebben op de dekking van de huidige verzekeringspolis.

Veiligheid is prioriteit
Bij een van onze andere opdrachtgevers werd bij de algehele gebouwinspectie van meerdere gebouwen door de gebouwbeheerders geconstateerd dat de compartimenteringen en brandscheidingen niet op orde waren. De opdrachtgever heeft alle gebouwen, zowel huur- als eigendomspanden, laten controleren middels brandscans en risicoanalyses. Vanwege deze keuze is het gehele uitvoeringsjaarplan voor onderhoud tijdelijk on hold gezet, zodat het onderdeel voor brandveiligheid prioriteit kreeg.
In nauw overleg met de onderhoudspartner zijn de gebouwen onderworpen aan een grondige inspectie en zijn de herstelwerkzaamheden in kaart gebracht. Zodra gebreken geconstateerd worden, worden deze direct in uitvoering genomen om te herstellen. Bij ingrijpende wijzigingen, zoals het verleggen van brandscheidingen, wordt eerst overleg gepleegd met een brandveiligheidsspecialist, het bevoegd gezag en de verzekeraar om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen. Gezien de kwetsbare doelgroepen binnen deze zorginstelling is ervoor gekozen om de gebouwen van de woon-/slaapaccommodaties eerst te inspecteren en daarna de kantoorgebouwen. Wij begeleiden vanuit draaijer+partners de uitvoering van de inspecties en de herstelwerkzaamheden.

Oplossingen
Iedere gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen binnen zijn of haar gebouw. Door het toepassen van de juiste voorzieningen is een gebouw relatief makkelijk veilig in te richten. Het belangrijkste hierin is dat voldoende wordt overlegd met brandveiligheidsspecialisten om in een zo optimale indeling van het gebouw te voorzien. Bij renovaties van gebouwen blijft het soms lastig om de juiste compartimentering te bepalen. Gelukkig zijn er meer mogelijkheden dan alleen bouwkundige aanpassingen. Zo kan bijvoorbeeld ook het onderzoeken van nieuwe technieken, zoals de toepassing van installatietechnische voorzieningen (bijvoorbeeld water-/mistinstallaties of combinaties van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen) binnen de opties vallen.

Brandveilige toekomst
De controle op de veiligheidsvoorschriften en het op orde houden van een brandveilig gebouw neemt veel tijd in beslag. De BHV-organisatie is een belangrijk onderdeel in dit geheel. Op het moment dat eigenaar en beheerder brandveiligheid als prioriteit behandelen, zal ook de BHV organisatie haar werk beter kunnen doen. Hierdoor worden gebreken in de brandveiligheid voorkomen of sneller opgelost. Er ontstaat een gezamenlijk bewustzijn dat brandveiligheid integraal onderdeel is van het gebruiken en beheren van gebouwen.

 

Geschreven door: Hildebrand de Braak

Zeker in de zorg waar cliënten onvoldoende zelfredzaam zijn om aan gevaarlijke situaties te ontkomen is brandveiligheid van levensbelang.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]