Circulair bouwen: wat heeft de gebruiker eraan?

We kunnen niet meer om circulair bouwen heen. In onze rol als adviseur willen we zo vroeg mogelijk in het proces scherp stellen wat de circulaire ambitie van de opdrachtgever is. Bij het waarmaken van deze concrete ambitie speelt ook de gebruiker een belangrijke rol.

In de praktijk is het voor opdrachtgevers soms lastig om hun circulaire ambities vast te houden. Als er gedurende het bouwproces harde keuzes gemaakt moeten worden, worden nog te vaak duurzame oplossingen ingeruild voor goedkope, minder duurzame alternatieven. Door gebruikers mede-eigenaar te maken van de circulaire doelen kunnen we ze inzetten als stakeholders die gedurende het hele traject de ambitie bewaken. Maar hoe maken we duurzame ambassadeurs van de gebruikers? Wat levert circulair bouwen op voor de gebruiker?

Flexibele, demontabele inrichting
Een gebouw met een flexibele en demontabele inrichting is voorbereid op wijzigingen op lange termijn. Mochten er in de toekomst organisatiewijzigingen plaatsvinden, dan is het gebouw daar makkelijk op aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen vanwege groei of krimp van het bedrijf, of veranderende activiteiten. Door een hogere restwaarde en potentie voor hergebruik zijn inrichtingsaanpassing veel minder ingrijpend en financieel aantrekkelijker. Hierdoor past het gebouw zich echt aan op de organisatie.

Duurzame materialen zijn gezonder
Circulaire materialen bevatten vaak minder verf, minder lijm en minder schroeven. Er wordt meer gebruik gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Dit betekent dat er minder (chemische) stoffen in het gebouw verwerkt zijn die een negatieve invloed hebben op het welzijn van mensen. De circulaire omgeving is daardoor prettiger en gezonder om in te verblijven.

Duurzaam imago
Wie wil er nou werken bij een bedrijf met een milieubelastend imago? De circulaire ambitie van een organisatie gaat verder dan het gebouw zelf. Het zegt iets over de manier waarop er wordt omgegaan met de wereld. Voor steeds meer mensen is dit een belangrijk criterium. Een bedrijf met een duurzaam, toekomstgericht imago wordt gezien als een werkgever waar mensen zich graag mee identificeren en graag bij (komen) werken.

Hergebruik van karakteristieke elementen
Wanneer een gebouw gesloopt wordt, gaan ook karakteristieke elementen van het gebouw verloren. Deze elementen hebben vaak geen materiële waarde, maar kunnen wel een emotionele waarde hebben. Door ze een plaats te geven in het nieuwe gebouw, blijft de historische waarde behouden.

Duurzame inspiratie

Niet alleen stimuleren wij opdrachtgevers om in het begin van een huisvestingstraject hun circulaire ambities concreet te maken, we inspireren hen ook om concrete voorbeelden te benoemen. Zo is het voor alle betrokken partijen – inclusief de gebruikers – duidelijk hoe de huisvesting eruit komt te zien en kunnen we aan de slag om deze ambitie daadwerkelijk te realiseren.

 

Simon de Ruig is projectmanager bij draaijer+partners. Samen met Buyergroup Circulaire scholen denkt hij mee over circulariteit in de bouw, zoals circulair ontwerpen en circulair materiaalgebruik. De Buyergroup heeft de ambitie om een meer uniforme markbenadering te bewerkstellen ten aanzien van circulair bouwen.

De karakteristieke binnen kozijnen van een oude werkplek zijn hergebruikt voor de concentratiewerkplek in een nieuwe omgeving.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]