De gebruiker centraal stellen

Casper Meinders is exploitatie adviseur bij draaijer+partners. Voor een artikel in het magazine Schooldomein deelt hij zijn ervaring over de ontwikkeling van het Kenniscentrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn.

Exploiteren met aandacht wat houdt dat eigenlijk in? Dit is ons vertrekpunt; in alles wat we doen. Dit  betekent dat wij handelen en denken vanuit de gebruiker van een gebouw. Wij stellen hun (latente) wensen en behoeften centraal in het ontwerpen van een gebouw en laten het ontwerp van de dienstverlening daar op aan sluiten. Want ‘de gebruiker centraal’ wordt vaak als modeterm gebruikt, maar wordt er wel daadwerkelijk met de gebruiker gesproken?

In de gemeente Apeldoorn werken de drie kennisinstellingen Saxion, de Universiteit Twente en de Politieacademie met steun van de gemeente intensief samen aan de eerste fysieke locatie van het (kennis)Centrum Veiligheid en Digitalisering (CVD). Waar trends als big data, the internet of things en artificial intelligence ongekende mogelijkheden met zich meebrengen vraagt het tegelijkertijd om slimme en doordachte antwoorden op nieuwe problemen. Hoe houden we bijvoorbeeld ons internetbankieren veilig? Gedrieën zoeken zij antwoorden op dit soort vragen door onderwijs, onderzoek en ondernemerschap in één nieuwe kennisinstelling te verenigen.

draaijer+partners is betrokken bij het initiatief om het Programma van Eisen voor de nieuwe huisvesting op te stellen en te komen tot een prettig en logisch ontwerp. Niet alleen gebruiken wij de standaard werkwijze waarbij we de huisvestingsnorm per student en per medewerker vertalen naar verschillende typen ruimtes en functionaliteiten. Wij vinden het essentieel om ook de bovenliggende visie van de organisatie mee te nemen, om een  toekomstbestendig ontwerp te realiseren. 

Ideale omgeving

We hebben de studenten, docenten en bestuurders samengebracht om van hen te horen hoe de ideale leer- en werkomgeving van het CVD er volgens hen uit moet zien. Tijdens deze gesprekken kregen wij inzicht in de wijze waarop kennis van één van de partners op het gebied van cyber security gedeeld kan worden met studenten en medewerkers van de andere partners. En wat dit betekent voor het gezamenlijk gebruik van ruimtes en middelen. Zo ontstaan plekken waar iedereen graag verblijft. Bijvoorbeeld een modern stadslab en een simulatieruimte waar kennis uitgewisseld kan worden op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.

De Ontwerpgids

Nadat de behoeften in beeld zijn gebracht, worden deze vertaald naar ruimtes die in de werk- en leeromgeving terug moeten komen en de eisen die daaraan gesteld worden vanuit het gebruik. Daarvoor gebruiken wij de door draaijer+partners ontwikkelde ontwerpgids. Een praktische gids waaruit wij de functionele en technische ontwerpuitgangspunten per type ruimte kunnen halen die leidend zijn voor indeling en afwerking van de betreffende ruimte. Met behulp van deze gids worden slimme ontwerpkeuzes gemaakt waardoor toekomstige beheer- en exploitatiewerkzaamheden in en om het gebouw efficiënt kunnen worden uitgevoerd en de ambities van het CVD worden waargemaakt.

Een dynamisch multi tenant gebouw

Het CVD zal vanaf het komende schooljaar starten aan de Wapenrustlaan 11 in een multi tenant gebouw waar ondernemerschap en onderwijs zijn samengevoegd. Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek in het gebouw. De executive die ’s avonds na werktijd naar het CVD komt om onderwijs te volgen, stelt andere eisen aan een leeromgeving dan de hbo-student overdag. Over deze dienstverlening moet overeenstemming zijn met de facilitaire dienstverleners in het pand. In de komende periode richten wij de dienstverlening daarop in. Op basis van het Programma van Samenwerken (PvS) en het Programma van Informatie (PvI) leggen wij de basis voor de dienstverlening en geven wij daar samen met de uitvoerders van de diensten invulling aan.

Exploiteren met aandacht

Het centraal zetten van de gebruiker begint bij het in gesprek gaan, luisteren en doorvragen en daarbij ook latente wensen achterhalen. Vanuit die inzichten kan het ontwerp van het gebouw de daarin aanwezige ruimtes en de dienstverlening worden vormgegeven. Zo begint exploiteren met aandacht als het gebouw op de tekentafel ligt en ontstaan er toekomstbestendige werk- en leerplekken.

 

Dit blog is eveneens verschenen als artikel in het magazine Schooldomein.

"Het CVD staat voor synergie tussen de kennisinstellingen Saxion, Universiteit Twente, Politieacademie en gemeente Apeldoorn. Daarbij is “ontmoeting” cruciaal. Samen slimmer worden, met een nationale impact!"

Dr. René Westra, directeur Veiligheid en Digitalisering Saxion

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]