De landing van het circulair bouwen

Op vrijdag 12 april werd de Falcon Heavy raket succesvol gelanceerd. Een belangrijke stap voor de ruimtevaart, want de zogenaamde boosters die de raket voortstuwen, zijn voor het eerst alle drie netjes geland. Dit zorgt ervoor dat Space X de boosters kan hergebruiken en op die manier een lancering kan aanbieden die 80% minder kosten heeft dan een oorspronkelijke lancering. Als zelfs een complexe industrie, zoals de ruimtevaart, kan verdienen aan circulaire innovatie, waar wachten wij dan nog op in de bouw? 

In de bouwsector komt ieder jaar 23 miljoen kilo grondstof vrij door de sloop. Hiervan wordt 97% laagwaardig als gruis gerecycled in de grond-, weg- en waterbouw. Deze vorm van waarde vernietiging is een gevolg van lineaire ontwerp-, bouw- en sloop processen. De ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen wijst uit hoe en door wie er in een circulair bouwproces wordt geprofiteerd.

Tijdens mijn afstudeerstage bij draaijer+partners en OPPS deed ik, Jelle Hordijk, onderzoek naar het ontwikkelen van een verdienmodel dat circulair bouwen stimuleert. Het resultaat, inclusief een prototype verdienmodel, heb ik gepresenteerd aan verschillende experts op het gebied van circulariteit. Uit mijn onderzoek kan worden geconcludeerd dat, ongeacht welk verdienmodel wordt toegepast, de volgende drie zaken cruciaal zijn voor de transitie naar een circulaire bouw-economie:

1. Vraag vergroten 
Het aanbod van gebruikte materialen dat jaarlijks vrijkomt door sloop is enorm, maar de vraag naar gebruikte materialen sluit hier echter niet op aan.
Oplossing: In de uitvraag van circulaire gebouwen een minimaal toepasbaar percentage secundair materiaal specificeren, waardoor het ontwerp wordt toegespitst op het aanbod van gebruikte materialen.

2. Circulaire waarde stimuleren 
Een hoge circulaire waarde maakt het aantrekkelijker om een product te circuleren bij het einde van de levensduur. Tegelijkertijd zijn de losmaakbaarheid van bouwproducten en de wijze waarop deze worden gemonteerd in de omgeving, bepalend voor de circulaire waarde.
Oplossing: Werk met verdienmodellen die de producent betrokken houden gedurende de levensduur van een product. Dit kan voor producenten een incentive zijn om circulaire waarde te stimuleren.

3. Regelgeving versoepelen 
In veel gevallen verhindert beperkende regelgeving rondom de financiële rapportage, waardoor de verkopende partij juridisch betrokken kan blijven als de kopende partij eigenaar wordt. Dit werkt innovatieve verdienmodellen die circulaire principes stimuleren tegen.
Oplossing: De regelgeving voor financiële rapportage laten aanpassen, zodat rendement en risico van een product verdeeld kan worden onder de betrokken actoren.

Kortom: we moeten gaan werken vanuit de gedachte dat het creëren van afval waarde verspilling is en dat het voorkomen van afval juist waarde kan creëren. De vraag “waar wachten wij dan op in de bouw?” kan worden beantwoord met: “wij wachten op jou.” Want de vraag naar een circulaire leefomgeving kan niet worden beantwoord als deze niet wordt gesteld.


Geschreven door: Jelle Hordijk 

Wil jij ook afstuderen bij draaijer+partners? Yolanda Nout vertelt jou graag meer over de mogelijkheden!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]