De onderwijsomgeving als datafabriek!

Het onderwijs is volop in ontwikkeling. Studenten hebben meer regie over het onderwijs dat zij volgen en het stereotype student van 15 tot 24 jaar bestaat niet meer. Daarnaast wordt er steeds meer gevraagd van de onderwijsomgeving en haar faciliteiten. Er komt meer informatie over het gebouw beschikbaar, waarmee gebouwbeheerssystemen, apps, en digitale metingen nieuwe inzichten voor de organisatie kunnen bieden. Maar welke data zijn uiteindelijk wel en niet relevant? En belangrijker nog: hoe kan die moderne- en innovatieve techniek een bijdrage leveren aan de uiteindelijke onderwijsbeleving van de student?

Rondetafelgesprek
Slimme gebouwen zijn in eerste instantie voortgekomen uit kostenoptimalisaties. Slimme technieken helpen hierbij, maar de gebruikers zijn hiermee niet gediend. Hoe kunnen slimme gebouwen toch dienen als een middel voor gelukkigere studenten? Op dinsdag 25 juni gingen wij met een zevental experts uit het onderwijs het gesprek aan over hoe zij het slimme onderwijsgebouw van de toekomst zien. Hoe staan zij tegenover slimme technieken ten opzichte van de beleving van de student? Om ons rondetafelgesprek goed van start te gaan, stelden wij onze experts de vraag wat een slimme onderwijsomgeving voor hen inhoudt:

Een slimme onderwijsomgeving…

  • Hangt samen met alles wat je aan data kunt genereren. Het biedt inzicht in waar studenten zijn en hoe de ruimtes bezet worden;
  • Heeft een koppeling met het primaire onderwijsproces en kan planningen inzichtelijk maken;
  • Meet je gebouw, onderhoud en diensten en helpt je efficiënt te roosteren;
  • Ontstaat vanuit een combinatie tussen data, slimme technieken en ons gezonde ‘boerenverstand’.

Het gaat verder dan het gebouw alleen
Een slimme onderwijsomgeving gaat verder dan een slim gebouw alleen. Het onderwijs van de toekomst is veel meer gericht op de student als individu. Gepersonaliseerde services en technieken helpen de student erbij om inzichtelijk te maken waar hij wanneer moet zijn en waar bepaalde faciliteiten vindbaar zijn. Niet alleen de services en techniek moeten hier op inspelen, alle faciliteiten binnen de onderwijsomgeving moeten adaptief zijn. Zo dient de gehele leeromgeving van de toekomst als flexibel jasje bij te dragen aan een optimaal leerproces voor de student. Naast het gebouw zijn ook de manier van les geven en de dynamiek tussen de leeromgeving en het werkveld minstens zo belangrijk. Ook met deze factoren kan aan de hand van data inzichtelijk worden gemaakt welke lesmethodieken en typen omgevingen bijdragen aan een betere leerkwaliteit.

Een ondersteuning voor optimaal onderwijs
Data en techniek moeten uiteindelijk dienen als ondersteuning voor optimaal onderwijs. Met slimme technieken kunnen niet alleen gebouw- en organisatiekosten worden bespaard, maar kan ook de leerroute van de student veel toegankelijker worden ingeregeld. We kunnen meten wat we willen, maar de menselijke maat moet hoe dan ook voorop blijven staan. De beleving van studenten is uiteindelijk de grootste focus waar slimme onderwijsgebouwen zich op moeten richten. Als een slim gebouw geen slimme en tevreden studenten voortbrengt, is er niets slims aan.

Kortom: een slimme onderwijsomgeving is…
Een omgeving gevuld met data die ons erbij helpt om ruimtes, diensten en docenten beter te bezetten en benutten. Het is een ware ‘datafabriek’ die het gedrag, de wensen en behoeften van de studenten in kaart brengt en ons aan de hand van die data helpt om de ideale leeromgeving voor de student te creëren.


Geschreven door: Jan Joost Flim  

Wil jij meer weten over de (slimme) onderwijsomgeving van de toekomst? Jan Joost Flim vertelt jou er graag meer over!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]