De student bestaat niet meer!

Het onderwijs is volop in ontwikkeling. Ontwikkelingen als ‘een leven lang leren’, keuze delen en cross-overs hebben grote invloed op het onderwijs. Niet alleen deze ontwikkelingen brengen verandering in het onderwijs, maar ook de student zelf verandert. Ieder type student stelt verschillende eisen aan de leeromgeving. 

Van rooster naar menukaart
Niet langer is de student een jong volwassene die een rooster volgt. De student kan in leeftijd variëren van 16 tot 90 jaar en bepaalt in grote mate zijn onderwijsroute. Aan HBO- en WO-instellingen komen niet alleen Nederlandse havisten en VWO-ers, maar ook beursstudenten uit bijvoorbeeld Aziatische landen. En studenten beperken zich niet tot de bij de opleiding behorende vakken, maar bepalen steeds vaker hun eigen leerlijn met (keuze)vakken van verschillende opleidingen. We kunnen in onze projecten daarom niet meer spreken over ‘de student’, maar maken gebruik van profilering van verschillende typen studenten om de behoeften in kaart te brengen.

Veranderende behoefte
Verschillende typen studenten hebben verschillende behoeftes. Voor onderwijsorganisaties is het steeds moeilijker om ruimten te roosteren, vanwege de individualisering van het onderwijs. Het is vooraf lastiger in te schatten hoeveel studenten een bepaald vak gaan volgen, omdat de onderwijscyclus minder vast staat en er veel meer gewerkt wordt met keuze onderdelen. Een student volgt weliswaar een aantal verplichte vakken, maar kan daarnaast ook een aantal keuzevakken volgen. Dit vaak zelfs bij andere opleidingen of andere onderwijsinstellingen. De ruimtebehoefte is daardoor veel minder bepaalbaar en vraagt dus om veel meer flexibiliteit. Huisvesting kan hierin bijdragen door bijvoorbeeld real-time roostering.

Cross-overs
In samenwerking met het bedrijfsleven bieden MBO-opleidingen cross-overs. Dit zijn nieuwe opleidingen op het snijvlak van bestaande opleidingen die inspelen op een behoefte in de markt. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding zorgtechnicus op het snijvlak van zorg en techniek. Voor huisvesting werpt dit de vraag op of specifieke ruimten noodzakelijk zijn of dat gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen van andere opleidingen. In dat geval moet bijvoorbeeld de herkenbaarheid en identiteit van de cross-over opleiding een plek krijgen in de huisvesting.

Verschillende behoeften
Een 17 jarige MBO-student die een fulltime opleiding volgt, bekostigd door de overheid, heeft een andere behoefte dan een 42-jarige die naast zijn baan, tegen een flinke vergoeding, een specifieke cursus of nascholing verzorgt. Dit vraagt niet alleen om andere lestijden, maar ook om andere dienstverlening voor mobiliteit, toegankelijkheid, sanitair en catering. Veel onderwijsinstellingen zijn hier niet op ingericht.

De buitenlandse studenten die een HBO- of WO-opleiding in Nederland volgen kennen ook een andere behoefte dan Nederlandse studenten. Deze studenten uit het buitenland hebben meer behoefte aan individuele zelfstudieplekken en ontmoetingsplekken. Hun leven speelt voor een veel groter deel op school af dan Nederlandse studenten. Die hebben een bijbaantje en voor hun sociale contacten het uitgaansleven. Ook eenvoudige zaken als signing en catering worden beïnvloed door de behoefte van buitenlandse studenten.

Behoefte in kaart brengen
Voor nieuwbouw, renovatie, maar ook in bestaande huisvesting is het belangrijk om de behoeften van de verschillende gebruikers te kennen. Hiervoor maken we gebruik van de empathy map. Samen met de verschillende gebruikers brengen we in kaart wat deze gebruiker ziet, zegt & doet, hoort, denkt & voelt. Waar liggen de zorgen van de gebruikers en waar wordt de gebruiker gelukkig van?

Wij vertalen de empathy map in eisen en wensen voor de dienstverlening en de huisvesting. Bijvoorbeeld goede catering voor avondcursisten, zodat zij energiek aan hun avondcursus beginnen in plaats van vanuit hun werkplek langs een fastfoodketen te moeten om op tijd voor de avondcursus te zijn. Of door de verlichting in het gebouw aan te passen, zodat een avondstudent niet het gevoel krijgt door een verlaten gebouw te lopen. Ons doel is om uiteindelijk de beste leeromgeving voor studenten te realiseren.


Geschreven door: Bertina Seffinga 

Meer weten over het afstemmen van huisvesting en dienstverlening op verschillende type studenten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]