De voordelen van Vastgoed-as-a-Service

De vorige keer schreef ik over ontwikkelingen die maken dat Vastgoed-as-a-Service (VaaS) in opkomst is. Lees deze blog hier. Deze keer neem ik je mee in de voordelen die VaaS heeft voor de eigenaar van het vastgoed en de huurder/gebruiker daarvan. Soms nog een wat theoretische benadering, maar volgens mij stof tot nadenken bij de verdere ontwikkeling van VaaS.

Het belangrijkste kenmerk van as-a-service businessmodellen is dat het eigendom van het product bij de maker/aanbieder blijft en de klant alleen betaalt voor het gebruik ervan. Voor Vastgoed-as-a-Service betekent dit dat de vastgoedeigenaar ook verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van zijn gebouw en het bieden van (facilitaire) services aan zijn huurders en de huurder dit dus niet meer zelf hoeft in te regelen.

Betere en meer gepersonaliseerde services voor huurders
Bij VaaS zitten huurders niet meer 10 jaar of langer vast aan het huurcontract met de eigenaar, maar kunnen zij in theorie dagelijks (in de praktijk eerder jaarlijks) opstappen. Naast dat deze hoge mate van flexibiliteit een voordeel op zich is voor de huurder, is deze flexibiliteit tevens een incentive voor de eigenaar om zijn huurders (nog meer) tevreden te houden. Hiermee zorgt hij immers dat zijn gebouw gevuld blijft en hij dus van inkomsten is verzekerd. Huurderstevredenheid en innovatie worden hiermee belangrijker. Het loont om data te verzamelen waarmee inzicht wordt verkregen in het gedrag en de voorkeuren van de huurders, zodat het dienstenaanbod meer op maat is. Win-win voor zowel huurder als eigenaar!

Daarnaast maakt deze informatie dat diensten efficiënter kunnen worden ingezet, wat een kostenvoordeel kan opleveren in de exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan inkoop bij cateringservices of het inzetten van schoonmaak. Uit mijn onderzoek blijkt dan ook dat Smart Buildings en Big Data belangrijke ‘enablers’ zijn van VaaS businessmodellen. Ook blijkt dat vastgoedeigenaren met het aanbieden van (high-end) services en een ‘community’ een hoger rendement op hun investering kunnen bewerkstelligen, omdat gebruikers bereid zijn meer te betalen voor complete ontzorging.

IFRS 16
Vanaf 1 januari 2019 gaat de IFRS 16 wetgeving in. Hierin is opgenomen dat beursgenoteerde bedrijven alle langdurige huurverplichtingen als schuld op de balans moeten opnemen. Het doel is meer transparantie en daarmee bedrijven internationaal beter te kunnen vergelijken. Bij sale-leaseback constructies kan dit een groot verschil maken in kasstromen en de solvabiliteit. Echter, de verplichting geldt niet wanneer de huur als ‘service’ is geclassificeerd of wanneer het om een huurcontract met een huurtermijn van minder dan 12 maanden gaat. Mogelijk dat VaaS constructies hiermee een vlucht nemen en onderdeel worden van de huisvestingstrategie van deze beursgenoteerde bedrijven. De vraag is natuurlijk of het in de toekomst bij beursgenoteerde bedrijven blijft…

Ook beter voor het milieu?
Bij VaaS maken meerdere huurdersgroepen gebruik van hetzelfde gebouw en vaak ook van dezelfde werkplekken in plaats van dat zij allemaal hun eigen gebouwen of vierkante meters huren. De beschikbare vierkante meters worden dus beter benut. In theorie zijn er daarmee ook minder gebouwen en werkplekken nodig.

De gebouweigenaar is vanuit de VaaS constructie nu ook verantwoordelijk voor de inrichting en dus voor terugname, recycling en eventuele herinrichting. Daarmee heeft hij de incentive om het gebruik hiervan te intensiveren en de levensduur te verlengen (en dus duurzamer in te zetten), omdat het hem meer winst oplevert als hij dit voor langere tijd kan inzetten. Hiermee zou mogelijk ook het split incentive dilemma kunnen worden opgelost.
Nu het eigendom van het gebouw niet meer gescheiden is van het gebruik ervan, zijn de financiële voordelen ten gevolge van investeringen in een duurzamer gebouw ook voor de eigenaar zelf (waar deze voorheen ten dele van de huurder vielen). Wie weet maakt dit dat hij hierdoor meer gedreven is te investeren in het verduurzamen van het gebouw.

De duurzaamheidsvoordelen van as-a-servicemodellen worden in dit filmpje duidelijk aan de hand van het voorbeeld van koptelefoons-as-a-service.


Geschreven door: Nadine Nugter 

In het kader van mijn studie Bedrijfskunde heb ik onderzoek gedaan naar het Vastgoed-as-a-Service concept om meer inzicht te krijgen in onderliggende redenen om voor dit business model te kiezen, op welke manier en voor wie hiermee waarde wordt gecreëerd en welke tactieken worden gebruikt voor een succesvolle implementatie.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]