Door de bomen het bos niet meer zien bij de wettelijke energiemaatregelen

De Nederlandse overheid heeft doelstellingen vastgesteld voor onder andere energiebesparing en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Voor gebouweigenaren betekent dit werk aan de winkel met Informatieplicht en EED. Maar waar begin je en hoe pak je dat aan? In dit blog geven we inzicht in wat de verplichtingen zijn ten aanzien van energiebesparing en hoe je dit goed en snel regelt.

Voor wie geldt de energiebesparingsplicht
Er geldt een energiebesparingsplicht voor bedrijven of instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ben je dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Informatieplicht energiebesparing
De overheid heeft bepaald dat over deze uitgevoerde energiebesparende maatregelen gerapporteerd moet worden. Zij heeft daarom informatieplicht energiebesparing ingesteld. Per 1 juli 2019 moesten bedrijven en instellingen een rapportage indienen over de energiebesparing van hun pand(en).

Wat is de EED-auditplicht en voor wie van toepassing
Voor bedrijven of instellingen waarvoor ook de EED Energie-audit van toepassing is gold uitstel van de informatieplicht tot 5 december 2019.
De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze is ingesteld om bewustwording te creëren ten aanzien van energieverbruik, energiebesparingsmogelijkheden en verduurzaming.
EED-auditplichtig ben je als onderneming of instelling met een economische activiteit bij:

  • 250 of meer fte (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen) of
  • een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen)

Na het uitvoeren van de energie-audit zijn de energiestromen, de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten resultaten daarvan inzichtelijk.

Hoe pak je dit aan
In onze dagelijkse praktijk zien wij dat bedrijven en instellingen nog niet allemaal aan hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan in het kader van informatieplicht en EED. In deze periode zijn door coronamaatregelen wellicht andere werkzaamheden uitgesteld en ontstaat nu tijd om te zorgen dat aan de informatieplicht en EED wordt voldaan. draaijer+partners kan hierin behulpzaam zijn. Wij hebben een slimme methodiek ontwikkeld die bestaat uit een vragenlijst, een tool waarmee de effecten van energiebesparende maatregelen direct zichtbaar zijn en een stand-by service om te assisteren bij het verzamelen van de noodzakelijke informatie.

Meer weten over onze aanpak? Kijk dan ons webinar van 3 april 2020 terug via deze link. Graag maken we een afspraak om samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf te bespreken.

Geschreven door: Paul Dielissen

In onze dagelijkse praktijk zien wij dat bedrijven en instellingen nog niet allemaal aan hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]