Durf samen te experimenteren

Durf samen te experimenteren

Een nieuw gebouw realiseren of een bestaand gebouw aanpassen is een spannende aangelegenheid. Een inschatting maken van het toekomstig gebruik, organiseren van het proces, budgetten en planning en dan ook nog eens circulair bouwen? Wij helpen jou er graag bij! Hoe zie jij de rol van circulariteit eigenlijk in jouw project? Heeft circulariteit een bijrol of een hoofdrol? En zie je circulariteit als onzekere factor of als kans voor nieuwe ontwikkelingen in het project? Het antwoord op deze vragen is belangrijk in onze aanpak, want een circulair project vraagt om een ander proces. In dit blog vertel ik je graag meer over de belangrijkste voorwaarden voor een circulaire projectaanpak: Durf Samen te Experimenteren.   
 
DURF: Gebrek aan lef staat circulariteit in de weg! 
Durf jij uit te spreken dat je jouw project circulair wilt bouwen? Durf je een stip op de horizon te zetten en de circulaire lat voor je project hoog te leggen?
Voor een circulair project zijn ambitie en lef nodig. Leiders die hun nek durven uit te steken. De nadelen van circulaire oplossingen accepteren en onderkennen dat nog lang niet alle circulaire oplossingen bewezen techniek is. Leiders die risico’s willen nemen en hun ambitie van de daken willen schreeuwen.  Soms letterlijk, zoals De Dakdokters uit Amsterdam die een droom hebben om stedelijke daken leefbaar en gezond te maken. En deze droom ook concreet maken in hun ambitie om in 2018 10.000 m² meer groen op daken te realiseren en ervoor te zorgen dat 6 miljoen liter regenwater niet meer in het riool komt.
Waar bestaat jouw circulaire ambitie uit? Secundair materiaal, zelfvoorzienend of energieleverend, non-toxisch, hernieuwbaar materiaal, terugkoopregelingen, modulair, lokale grondstoffen. Kwantificeer en spreek je ambitie uit om zo voor iedereen duidelijk te maken wat jouw droom is.

SAMEN: In je eentje maak je een project niet circulair! 
Het waarmaken van de circulaire droom lukt je niet alleen. Om je ambitie te realiseren heb je partijen en mensen nodig die een intrinsieke motivatie hebben om bij te dragen aan jouw ambitie: partners, die zelf ook risico durven te nemen. Die meedenken en initiatief nemen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Die andere manieren van financiering mogelijk maken. De beste persoon voor de klus zoeken. Kennis ontwikkelen en kennis delen.
Denk aan Closing the Loop uit Amsterdam, met een ambitie om 80% van de mobiele telefoons te recyclen (dat was in 2016 slechts 3%). Door samen te werken met telefoonverkopers en grote bedrijven zorgen zij dat, bij aankoop van een nieuwe telefoon, de oude niet wordt weggegooid maar wordt ingeleverd voor recycling.
Deze samenwerking vraagt een ander aanpak en ook contractering. We zoeken bijvoorbeeld een architect die het beschikbare secundaire materiaal als uitgangspunt neemt voor zijn ontwerp, in plaats van secundair materiaal zoekt wat past binnen zijn ontwerp. In aanbestedingen selecteren we op toegevoegde waarde op circulair gebied, maar ook op menselijke aspecten zoals een actieve houding en lef tonen. En een circulair project stopt niet bij de oplevering van het gebouw, ook het gebruik speelt gedurende het hele proces een belangrijke rol. Hoe gaan de gebruikers het gebouw straks gebruiken en wat vraagt een circulair gebouw aan onderhoud? Ook na oplevering kunnen nog innovaties of verbeteringen plaatsvinden die ten goede komen aan de circulaire ambitie.

(TE) EXPERIMENTEREN: Zonder experimenten ontwikkelt circulariteit zich niet 
Als je lef hebt en de goede mensen om je heen verzamelt kan het ontwikkelen van een circulaire omgeving beginnen. Anders dan in een traditioneel bouwproces maken experimenten deel uit van deze ontwikkeling. Experimenten zorgen voor nieuwe circulaire oplossingen. Het proces moet hiervoor wel ruimte bieden. Een experiment biedt geen garanties. Het proces moet dus zo zijn ingericht dat er ruimte is voor mislukkingen, zowel in verantwoordelijkheden als in financiële zin. Een mislukking is vaak een begin van een nieuw succes!
Een fysieke plek om te experimenteren is The Green Village van de TU Delft. Hier vinden allerlei experimenten van praktische toepassingen plaats, die bijvoorbeeld bruikbaar zijn in circulaire bouwprojecten.  Maar ook het bouwproject zelf kan als experimenteerlocatie fungeren. Door het proces volgens de principes van Design Thinking in te richten ontwikkelen we eerst een pilot, bijvoorbeeld één lokaal of een beperkt aantal werkplekken, en gaan we testen en vervolgens verbeteren. Een manier die voor productontwikkeling regelmatig wordt gehanteerd en waarom eigenlijk niet voor een nieuw te ontwikkelen werk-, leer- of zorgomgeving?

In elk project kan circulariteit aandachtspunt zijn, maar voor een echt circulaire aanpak moet je durven om samen te experimenteren. Dat wil niet zeggen dat je gebouw 100% circulair is, maar hoe meer je samen durft te experimenteren hoe dichter we bij 100% circulaire gebouwen komen! Benieuwd naar een van onze voorbeelden uit de praktijk? Lees dan de case Swettehûs op onze website.


Geschreven door: Bertina Seffinga 

Meer weten over circulair bouwen? Bertina Seffinga vertelt jou er graag over!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]