Een positieve herwaardering van het fysieke onderwijs

Een historisch onderwijsjaar is het geworden. Leerlingen hebben zonder eindexamen te doen hun diploma behaald en gaan beginnen aan een nieuwe studie of eerste baan. Anderen gaan met een ‘incompleet’ rapport door naar het volgende schooljaar. Kortom, het onderwijsjaar is anders geëindigd dan we met z’n allen aan het begin ervan hadden kunnen bedenken.

Waardevolle inzichten recente ervaringen
In mijn eerdere blog Op zoek naar het nieuwe evenwicht binnen de schoolomgeving na COVID-19 schreef ik al over de sinds half maart 2020 ontstane situatie voor het onderwijs. Onder de noemer, ‘Never Waste a Good Crisis’ organiseerden wij onlangs, op de drempel van de vakantie, een online ronde tafel binnen het onderwijs. Bij draaijer+partners hebben we altijd onze mond vol over het betrekken van leerlingen en studenten bij allerlei soorten vraagstukken. En dus mochten zij niet ontbreken. Hun stem moest gehoord worden. Naast vijf professionals uit het onderwijs nam ook een viertal leerlingen en studenten deel. En wat konden zij de vinger goed ‘op de zere plek’ leggen. Ik weet het N=1, en dus telt het wetenschappelijk niet, maar toch hebben we hele waardevolle inzichten opgehaald. Waarom? Omdat het zo logisch bleek. Tijdens de discussie, die we keurig digitaal via TEAMS hielden, spatte de (h)erkenning van het scherm.

Digitaal leren mag blijven
Digitaal leren werd met een ongekende snelheid in de praktijk gebracht. In plaats van eerst een plan te schrijven werd het adagium ‘trial and error’ op nagenoeg alle scholen toegepast. En dat bleek heel logisch. Wat opviel was dat iedere onderwijsinstelling zocht naar maatwerk. Voor haar eigen school of gericht op de leerlingen. Sommige leerlingen gaven aan dat digitaal onderwijs voor hen heel goed werkte. Heel gericht met een bepaalde opdracht of vakken aan de slag. Snel de lesstof tot je kunnen nemen. En je huiswerk kun je goed plannen.

Maar dat gold niet voor iedereen. Het bleek toch best lastig om een vraag te stellen aan de docent omdat het per email moest en het antwoord (begrijpelijk) even op zich liet wachten. Of omdat de ouders de stof niet begrijpelijk konden overbrengen. Kortom, er ging veel goed en er is ook het nodige te verbeteren. Leren op afstand via digitale hulpmiddelen moeten we zeker behouden. Daar was iedereen het over eens. Maar kijk naar de behoefte van de student. Dat is dus wat anders dan zijn of haar intelligentie! Het verschilt per leerling, per vak en per leerjaar. Digitaal onderwijs is de kans voor het onderwijs om (nog meer) maatwerk toe te passen.

Fysiek ontmoeten werd gemist
Maar wat ook opviel was dat alle aanwezigen ‘elkaar’ zo gemist hadden. En dan niet digitaal maar in de fysieke nabijheid. “Leuk om via WhatApp contact te hebben met je vrienden maar elkaar echt spreken en zien is veel waardevoller”. Een school is de fysieke plek waar sociale vaardigheden worden opgedaan, aangeleerd en bijgeschaafd. Eén van de deelnemende scholen kreeg daarom zelfs het verzoek van een klas of zij toch aan het eind van het schooljaar een fysiek rapport konden krijgen in plaats van een digitale versie. Waarom? Het was enkel de aanleiding om elkaar als klas voor de vakantie nog een keer te treffen. Om de school te ruiken. De docenten te zien. En met elkaar de vakantie in te luiden.

Een school is meer dan de plek waar kennis wordt bijgebracht. Het is de plek die je vormt. Waar je vriendschappen voor het leven op doet. Waar je fouten mag maken. En waar je door docenten achter je broek wordt gezeten. Hoe waardevol alle digitale hulpmiddelen ook zijn, COVID-19 maakt ons bewust dat elkaar echt ontmoeten minstens zo belangrijk is als kennis op doen. Sterker nog, beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Herwaardering van het onderwijs
Dit schooljaar heeft heel wat inzichten opgeleverd. Docenten, leerlingen en ouders hebben de afgelopen maanden ervaren dat het onderwijs, en dan vooral het voortgezet onderwijs en mbo, zeer bepalend is voor de ontwikkeling van een puber. Het vormende karakter van het onderwijs, waarvan wij ons niet eens meer bewust waren, is wat we de afgelopen periode hebben gemist.

Fijne vakantie!

Geschreven door: Casper Meinders

‘Vrienden en vriendinnen heb je nodig in het leven, en juist die vriendschappen worden op school door ontmoetingen gecreëerd.’

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]