Energielabel C: Nu beginnen of uitstellen?

Energielabel C: Nu beginnen of uitstellen?

Energieslurpende gebouwen zijn niet meer van deze tijd. Sterker nog, de Nederlandse overheid stelt Energielabel C in 2023 verplicht voor alle bestaande kantoren. Dat betekent dat eigenaren van kantoorvastgoed dus volop aan de bak moeten.   
 
Het internationale klimaatakkoord  
In 2015 werd tijdens de klimaattop in Parijs het internationale klimaatakkoord gesloten. Anderhalf jaar daarna heeft Nederland het verdrag officieel bekrachtigd, geratificeerd.
Het Parijs-akkoord gaat vanaf 2020 in, waarmee het huidige klimaatverdrag van Kyoto af zal lopen. De Rijksoverheid legt op nationaal niveau in de klimaatagenda vast wat zij wilt bereiken en met welke aanpak. Eén van de die maatregelen is het verplicht stellen van het gebruik van Energielabel C voor kantoren in 2023.

Welke stappen kan jij ondernemen?  
Wat kan jij doen om op tijd klaar te zijn voor deze nieuwe maatregelen? En met zo min mogelijk extra kosten? Start met het opstellen van jouw ambitie en met het concretiseren en realistisch maken van jouw doelen. Door het uitvoeren van een quickscan van jouw pand weet je waar jij staat ten opzichte van deze doelen. Ga komende jaren planmatig aan de slag met de benodigde maatregelen. Mogelijk heb jij al een meerjarenonderhoudsplan voor jouw pand. Vergelijk dit met de extra maatregelen die nodig zijn om de verduurzaming te realiseren en faseer dit in tijd en kosten. Onderzoek hierbij ook subsidiemogelijkheden.

Maak slimme keuzes  
Het kan zijn dat jij, nu je toch bezig bent, aanvullende maatregelen wilt nemen die niet persé nodig zijn voor label C, maar wel het comfort en binnenklimaat verbeteren en de levensduur van het pand verlengen. Een gezond gebouw kan bijdragen aan minder verzuim en een hogere productiviteit. Duurzaamheidsprestaties kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan het imago van jouw organisatie. Dit is misschien ook wel het moment om te starten met een structureel duurzaamheidsbeleid en om te anticiperen op de mogelijke verplichting van Energielabel A in 2030 en energieneutraal in 2050.

Jij, als eigenaar van een bestaand kantoorgebouw, kan ervoor kiezen om nu slimme keuzes te maken, zodat jij je kunt voorsorteren op de toekomst!


Geschreven door: Erwin Alders 

Wil jij ook met het energielabel van jouw werkomgeving aan de slag?
Neem dan contact op met Erwin Alders.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]