FMN Connect

FMN Connect XL Congres 2018: Discover New Ambitions

Op woensdag 28 november organiseerden wij samen met Facility Management Nederland (FMN) en Croonwolter&Dross (CWD) het FMN Connect XL Congres van 2018. Tijdens het congres stond het ontdekken en waarmaken van nieuwe ambities volledig centraal. Als ambitievertalers, speelden wij daar natuurlijk graag een rol in!

Het ontdekken van nieuwe ambities centraal

Het congres werd op een interactieve wijze opgebouwd waardoor voldoende mogelijkheden waren om kennis te delen en te netwerken. Ook het ontdekken van de fascinerende locatie, het Deltion college in Zwolle, was tijdens deze dag mogelijk. Naast de podiumsprekers Jeroen Kok, Jonathan Karpathios en Nathalie Hofman werden er tijdens het event ook een tiental inspirerende sessies aangeboden. Tijdens deze sessies gingen deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij nieuwe ambities konden ontdekken en waarmaken. Ook vanuit draaijer+partners hebben wij deze dag vier sessies mogen verzorgen.

Gezonde werkomgevingen hebben de toekomst

Samen met onze partner Laanbroek Schoeman adviseurs organiseerde wij de sessie ‘gezonde werkomgevingen hebben de toekomst’. Met een goede mix tussen studenten en facilitair professionals werd het gesprek over gezondheid binnen de werkomgeving aangegaan. Met mooie ervaringen en voorbeelden uit de praktijk wist iedereen elkaar volop te inspireren door gezond gedrag op de werkvloer nog meer te stimuleren. Aan actueel thema waarbij de noodzaak bij steeds meer mensen bekend is. We hebben zeker nog een aantal vraagstukken met elkaar te beantwoorden, maar na deze sessie hebben wij er alle vertrouwen in dat we de markt nog een heleboel gezonde werkomgevingen kunnen bieden.

Pharos: together we build the healthiest working community

‘Together we build the healthiest working community’. Dat is de slogan die de rennovatie van het kantoorpand Pharos in Hoofddorp omvat. Samen met de nieuwe draai werken wij met allerlei verschillende stakeolders samen om de ambitie voor Pharos te realiseren: een gezonde werkomgeving voor de gebruikers. Deelnemers raakten tijdens de sessie enorm geïnspireerd door dit hoge ambitieniveau. Obstakels om ambities als deze in de praktijk te kunnen realiseren werden openhartig aangehaald en uitgebreid met elkaar besproken. Pharos is zowel voor ons als voor anderen een prachtige inspiratiebron die laat zien hoe alle belangen behartigd worden en hoe je de ambitie van het concept overeind kunt houden.

Slimme gebouwen en slimmer omgaan met gebouwen.

Gebouwen bevatten steeds meer slimme techniek, zoals sensoren en regelsystemen. Hiermee worden onder andere klimaat, verlichting en beveiliging geregeld. Standaard werken deze systemen autonoom, maar als we hun krachten combineren, ontstaan er slimmere gebouwen. Zodra we de informatie die daarmee beschikbaar komt, koppelen aan bestaande softwareapplicaties die gebruikt worden om het primaire of facilitaire proces aan te sturen, ontstaat de mogelijkheid om slimmer om te gaan met gebouwen. Tijdens de sessie gingen wij in op de kansen en uitdagingen die hierbij spelen. Er ontstonden boeiende dialogen over concrete mogelijkheden die binnen de verschillende organisaties aanwezig zijn en welke voordelen dit zou bieden. Ons voornemen voor volgend jaar is om binnen het Zone.college samen met Binx Smartility een aantal van deze kansen te verzilveren.

Prestatiecontracten: the next step

Prestatiecontracten blijken populairder dan wij dachten. Bij de ‘next step’ gaat het niet zozeer om een beter, mooier of spannender contract, maar het gaat er juist om dat je een stapje terug doet, zodat je meer aandacht kan geven aan een succesvolle samenwerking in prestatiecontracten. Dit leverde mooie discussies op. Bijvoorbeeld over het belang van vertrouwen en transparantie, maar ook het besef dat de mate waarin je onderhoud kunt uitbesteden sterk afhangt van het type organisatie. Met onze Oxxer casus over het Medisch Spectrum Twente, lieten wij zien hoe we met onze vernieuwende dienstverlening bij konden dragen aan de doelstellingen van het MST.

Wil jij meer weten over onze sessies tijdens het FMN Connect XL Congres? Neem dan contact met ons op!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]