Gezondere, duurzamere en slimmere gebouwen door het verbinden van data

De coronacrisis is van grote invloed op hoe we met elkaar zijn gaan samenwerken. Ontwikkelingen waarvan we dachten dat ze de komende jaren geleidelijk zouden plaatsvinden, zijn nu in versneld tempo doorgevoerd. De essentie van een gezonde werkomgeving is nog duidelijker geworden: goed geventileerde gebouwen met een gezond binnenklimaat zullen steeds belangrijker worden.

In 1969 zette de eerste man al voet op de maan en toch krijgen we het anno 2020 nog moeizaam voor elkaar om onze werk- en leefomgevingen te voorzien van een acceptabel binnenklimaat en is er weer een crisis nodig om ons wakker te schudden. De technieken bestaan al langer, maar hoe komt het nu dat nog steeds zoveel gebouwen ons uitputten en ziek maken?

Met de huidige techniek moet het kunnen
Installaties worden steeds geavanceerder maar daardoor ook steeds moeilijker te begrijpen en te beïnvloeden door degenen die in die gebouwen werken en leven. Helaas is de realiteit dat de installaties in het overgrote deel van onze gebouwen zich nauwelijks tot niet kunnen aanpassen aan ons gedrag en onze (veranderende) behoeftes, terwijl dit wat ons betreft echt geen ‘rocket science’ zou moeten zijn. We leven immers al in een tijd dat auto’s zelfstandig kunnen rijden, dat onze lokale supermarkt al, voordat we binnenkomen, weet wanneer wij welke levensmiddelen gaan kopen, en dat Facebook kan voorspellen wat je relatiestatus is op basis van de interactie op het platform in de voorafgaande 100 dagen, zelfs als je die status niet hebt gedeeld. Voor commerciële doeleinden worden onze data dus massaal ingezet, maar waarom gebruiken we die data dan niet om onze eigen leefomgeving gezonder en duurzamer te maken?

Effect op productiviteit en ziekteverzuim
Een simpel voorbeeld: luchtkwaliteit en temperatuur hebben een significant effect op het welzijn van de gebruikers van gebouwen. Goede ventilatie zorgt ervoor dat mensen minder last hebben van droge ogen, hoofdpijn en vermoeidheid (sick building syndrome) en kan leiden tot 35% minder ziekteverzuim. Ook het thermisch comfort is van belang: zo kan een kleine temperatuurstijging al zorgen voor een gemiddelde productiviteitsafname met maar liefst 30%.
De oplossing is niet ver weg en de data is beschikbaar, alleen zijn de benodigde data verspreid over verschillende silo’s. Met silo’s bedoelen wij de systemen en tools die wij gebruiken voor het aansturen van onze technische installaties, facilitaire diensten en primaire processen. Door alleen al deze, reeds beschikbare, data met elkaar te verbinden kunnen onze gebouwen en omgevingen substantieel slimmer, en daarmee gezonder en duurzamer worden gemaakt.

Een voorbeeld uit de praktijk
Bij het Zone.college in Doetinchem is bovenstaande oplossing reeds in praktijk gebracht. Door onder andere de data afkomstig uit de klimaatinstallaties te koppelen aan de aanwezigheidsdetectie, aanwezigheidsregistratie en het lesrooster, kunnen de installaties beter anticiperen op het geplande en daadwerkelijke gebruik. Daarnaast kan deze zelfde informatie worden gebruikt om het lesrooster te optimaliseren, gerichter schoon te maken en energie te besparen.
Met één bepaalde techniek kunnen dus meerdere doelen bereikt worden, waardoor de businesscase eenvoudiger te maken is. Deze digitale oplossing moet vervolgens wel door data-gedreven samenwerkingen gedragen worden.
Eén voordeel: de ontwikkeling van slimme gebouwen staat nog in de kinderschoenen, dus het is nu nog niet te laat om aan de slag te gaan met deze data-gedreven manier van werken!

Geschreven door: Erwin Alders

De essentie van een gezonde werkomgeving is nog duidelijker geworden: goed geventileerde gebouwen met een gezond binnenklimaat zullen steeds belangrijker worden.

Gerelateerde blogs

  • Sociaal
  • Werk
januari 2021

Workplace management: brick, bytes, behaviour + benefits

Goed Workplace Management bestaat niet alleen uit Bricks, Bytes en Behaviour, maar ook uit Benefits. […]

  • Circulair
  • Innovatie
december 2020

De vastgoedeigenaren zijn aan zet in de volgende stap naar circulair bouwen

Sinds de publicatie van de transitieagenda circulaire bouweconomie zijn flinke stappen gezet richting een circulaire bouw. […]

  • Gezond
  • Leer
december 2020

Prettige luchtkwaliteit in leslokalen

De luchtkwaliteit in Nederlandse scholen is over het algemeen nog onvoldoende. Door de coronacrisis wordt […]

Gerelateerde cases