Green deal duurzame zorg 2.0: Hoe wordt ambitie werkelijkheid?

De eerste Green Deal liep van eind 2015 tot eind 2018 met de ambitie dat ziekenhuizen en overige zorgaanbieders aan de slag gingen met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ruim 150 partijen sloten aan, tientallen zorginstellingen gingen met de Milieuthermometer aan de slag en hebben met hun enthousiaste verhalen veel in beweging gezet en zo de brancheorganisaties meegetrokken.

Op 10 oktober 2018 tekenden 132 partijen de 2e green deal, Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst. In deze Green Deal werken de brancheorganisaties, zorgverenigingen en VWS nauw samen en wordt met aansluiting aan het rijksbeleid gewerkt aan de volgende ambities:

 • Energietransitie
 • Circulaire bedrijfsvoering
 • Medicijnresten uit afvalwater
 • Gezond makende leefomgeving en milieu.

Per thema wordt een route uitgestippeld waarin, door het ministerie benoemde doelen en subdoelen zijn opgenomen. Hoe ambitieus zijn deze doelen en worden ze gehaald? Is dit resultaat bevredigend of had er meer in gezeten? We houden per thema de doelen en ambities tegen het licht en kijken of en waar het beter kan.

Energietransitie
De doelen en subdoelen voor de energietransitie in de zorg zijn:

 • CO2 emissie in NL in 2030 50% lager dan in 1990
 • Subdoel; 50% CO2 emissie in 2030 t.o.v. 2017
 • Extra subdoel; 10% reductie in 2021 t.o.v. 2017

Energieverbruik en CO2 emissie van 20,8 mio. M2 zorghuisvesting

Doelstellingen voor de zorgaanbieder in 2019 & 2020:

 • Uitvoeren wettelijke maatregelen voor energiebesparing met een terugverdientijd minder dan 5 jaar
 • Bestuurders hebben een visie over de klimaataanpak

Doelstelling voor de zorgaanbieder in 2021
Plan van aanpak voor de vastgoedportefeuille is om 50% CO2 emissiereductie (t.o.v. 2017) in 2030 te realiseren. In dit plan dienen zogenaamde no-regret maatregelen opgenomen te worden die passen bij de route naar klimaatneutraal in 2050. Dit zijn maatregelen om de schil te verduurzamen (isoleren), loskoppelen van het aardgasnet en overstappen naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening.

Om 50% CO2 reductie in 2030 te kunnen realiseren, wordt gerekend met een gemiddelde investering van €60,- /m2 voor kleinschalige woningen en €120,- /m2 voor grootschalige complexen. Totaal voor 20,8 miljoen m2 vastgoed is dat 2,5 miljard euro te investeren in ruwweg 11 jaar (227 mio./jaar). Door energiebesparing dalen de exploitatiekosten en worden de investeringskosten terugverdiend. Omdat niet alle maatregelen renderen, de prioriteit bij zorgverlening ligt en bestuurders willen voorkomen dat geld van de zorg naar verduurzaming van vastgoed gaat, wordt zeer kritisch gekeken naar de investeringen in duurzame maatregelen.

Hierdoor is de kans groot dat de keuze om te investeren eerder in de zorg dan in duurzame maatregelen wordt gemaakt. Daarmee komen de te realiseren doelen voor de korte en middellange termijn onder druk te staan en wordt de verduurzaming van de vastgoedportefeuille doorgeschoven naar de toekomst. Echter naast de doelen uit de Green Deal 2.0 krijgen zorginstellingen nog met andere wettelijke bepalingen en maatregelen te maken die de opgave nog complexer maken. Denk aan de verplichte EED voor grotere instellingen, de invoering van BENG per 1 januari 2020, de warmteplannen van de gemeenten per 2021 waarin staat wanneer u van het aardgasnet wordt afgesloten en de ambitie van de overheid om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. De opgave om de juiste keuzen te maken uit een veelheid van maatregelen is complex en voor veel zorginstellingen erg lastig. Gelet op de ambitie en afgesproken doelstellingen vraagt dit om grondige analyse en gedegen professionele aanpak.

In mijn volgende blog laat ik zien hoe draaijer+partners deze complexe opgave aanpakt en oplossingen biedt. Wordt vervolgd!


Geschreven door: Paul Dielissen 

Wil jij meer weten over verduurzamingsmaatregelen binnen de zorg? Bekijk dan ook de ambitieversneller Verduurzamen zorgvastgoed.

Nieuwste blogs

 • Sociaal
 • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

 • Inspiratie
 • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

 • Circulair
 • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]