Hoe halen we de obstakels van de weg naar Parijs?

We hebben duurzaamheid op de agenda! Fantastisch! Bijna iedereen is ervan overtuigd dat het anders moet, dat we zo niet door kunnen gaan. Het VN-Klimaatakkoord van Parijs geeft duidelijke vergezichten. In Nederland is de doelstelling in 2030 49% CO2-reductie opzichte van 1990. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.

Ook in de bouw en vastgoed is de opgave geaccepteerd: energiezuinig, circulair en zelfs gezonde gebouwen en omgevingen worden ons nu voorgeschoteld. WELL, BREEAM, LEED, et cetera zijn nu net zo standaard als bijvoorbeeld UAV en STABU.

Een grote opgave te gaan
De afgelopen tien jaar heeft meer innovatie plaatsgevonden dan de 50 jaar daarvoor en we duikelen over elkaar heen met het meest duurzame, energieopwekkende en circulaire gebouw ter wereld. Ook fantastisch! Maar de praktijk is weerbarstiger dan alle succesverhalen en labels ons doen geloven. Vaak lopen partijen die wat willen vast in de hele keten van de bouw. Het begint natuurlijk al met wat we moeten doen om te verduurzamen. Nieuwbouw is niet zo ingewikkeld, maar de echte opgave zit natuurlijk in de bestaande bouw. Het gaat om woningen, kantoren, scholen, zorginstellingen en retail. Alle bestaande gebouwen hebben een opgave.

Succes in de praktijk
We hebben een hele keten van maakpartijen die deze opgave moeten invullen, met daarbij allerlei (steeds meer lijkt het wel) adviseurs. En iedere situatie vraagt veelal een andere aanpak. Het samenspel van bouwfysica en energieopwekking, de staat van onderhoud, eigendom of huur, en dit combineren met vaak nieuwe technieken vereist wel wat van deze keten. Wat werkt wel en wat werkt niet? Welke techniek, welke partijen, leveranciers, welke samenwerkingen. Wanneer werkt wat? En wat kunnen we hiervan leren? Van zowel de dingen die werken als de dingen die niet werken. Veel partijen/leveranciers lijken de oplossing te hebben voor bijna ieder probleem. Voor opdrachtgevers, gebouweigenaren is hier vaak niet wijs uit te worden of het wel of niet gaat werken. Aan de andere kant zie je dat opdrachtgevers en/of gebouweigenaren verkeerde kaders en aanpakken hanteren. In 2035 wordt het dak vervangen, dus daar mag je nu niks mee doen…

In een reeks van blogs willen we praktijkvoorbeelden laten zien die werken en voorbeelden die niet werken. Doel daarbij is dat we organisaties willen helpen versnellen waar mogelijk en willen behoeden voor verkeerd gedrag c.q. niet werkende concepten.

Geschreven door: Peter Ruchti

Meer weten over de mogelijkheden voor de verduurzaming van vastgoed en circulariteit. Neem dan contact met ons op.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]