Hoe laat je hybride werken goed functioneren bij gemeenten?

Meer dan twee jaar lang adviseerde de Nederlandse regering om thuis te werken tegen de verspreiding van het coronavirus. Inmiddels zijn werknemers weer volop op kantoor aan het werk, vaak gecombineerd met thuiswerken: het hybride werken. Max Dorst, student International Facility Management aan de Hanze University of Applied Sciences, heeft tijdens zijn afstudeeronderzoek bij draaijer+partners onder gemeenten onderzocht wat de belangrijkste factoren en vaardigheden voor hun werknemers zijn om goed te kunnen functioneren in een hybride werkomgeving.

Huidige beleid hybride werken
Max is zijn onderzoek gestart met het kijken naar het huidige landelijke beleid ten aanzien van hybride werken bij gemeenten. Hij heeft interviews gehouden met specialisten op het gebied van hybride werken en met managers van verschillende gemeenten. De meeste gemeenten in Nederland willen hybride werken wel faciliteren, alleen weten ze niet (goed) op welke wijze. Niet alle gemeenten bleken optimaal ingericht te zijn op hybride werken, dat om goede huisvesting en een helder beleid op dit gebied vraagt.  

Er is gekeken naar alle factoren en vaardigheden die van invloed zijn op het vermogen van werknemers om hun werk uit te voeren. Deze zijn onderverdeeld in demografische, individuele en groepsfactoren. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar vaardigheden die nodig zijn om als individu goed te kunnen functioneren. Dit is onderverdeeld in gezondheid, organiseren, sociale vaardigheden en digitale vaardigheden.

Werknemers en verschillende werkstijlen
Er zijn diverse trends en ontwikkelingen voor het overstappen naar hybride werken. Zoals persona’s, een methode om werknemers onder te verdelen op basis van hun werkstijl zodat een werkomgeving kan worden gecreëerd die past bij deze werknemer. In het onderzoek is gekeken naar andere organisaties die reeds op deze manier werken en naar de variabelen die zij gebruiken om deze persona’s te vormen. Autonomie, de hoeveelheid groepswerk en innovatie blijken veel gebruikte variabelen.

Daarnaast zijn er verschillende oplossingen gegeven voor hybride werken, zoals een buddysysteem voor nieuwe medewerkers of loopvergaderingen om creativiteit te stimuleren. 

 

Handvatten voor hybride werken 
Volgens het onderzoek en de interviews heeft hybride werken veel draagvlak onder gemeenten. Daarom is het belangrijk om te weten welke van de onderzochte factoren en vaardigheden een significante invloed hebben op medewerkers. Uiteindelijk kwamen er veertien naar voren die nodig zijn om een goede hybride werkomgeving te creëren die geschikt is voor alle werknemers. Deze veertien factoren en vaardigheden vormen de basis voor Max’ advies. 
 
Om gemeentes uit te leggen hoe zij vloeiend kunnen overstappen naar een hybride werkomgeving, afgestemd op de behoeften en kenmerken van hun werknemers, is het advies onderverdeeld in strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau zullen meerdere zaken moeten veranderen om een goede hybride werkomgeving te creëren. Gemeenten kunnen ten eerste van elkaar leren door informatie uit te wisselen. Daarnaast zullen zij anders moeten omgaan met autonomie, flexibiliteit en groepsactiviteiten. Dit is ook de basis voor het tactische niveau, dat het gebruik van personas uitlegt op basis van deze drie variabelen. Vijf verschillende personas zijn gecreëerd om inzicht te krijgen in de soorten werknemers. Tot slot worden deze persona’s gekoppeld aan verschillende oplossingen die tijdens het literatuuronderzoek en de interviews werden omschreven. In de afbeelding zijn deze combinaties te zien. Dit geeft gemeenten handvatten om hybride werken in de praktijk uit te voeren op operationeel niveau. 

Max Dorst heeft zijn stageonderzoek in juli 2022 succesvol afgesloten. 

"Hybride werken vraagt om goede huisvesting en een duidelijk beleid."

Max Dorst, afstudeer stagiair bij draaijer+partners

Nieuwste blogs

  • Inspiratie
  • Werk
juli 2022

Hoe laat je hybride werken goed functioneren bij gemeenten?

Meer dan twee jaar lang adviseerde de Nederlandse regering om thuis te werken tegen de […]

  • Werken bij
  • Organisatie
juli 2022

Young Professionals Group zorgt voor verbinding

Wij geloven erin dat onze medewerkers met meer plezier werken, zich beter ontwikkelen, gemotiveerder zijn […]

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]