Hoe optimaliseer je je facilitaire organisatie?

Wat een aantal jaren geleden een trend was is nu de norm: een wendbare facilitaire organisatie, in lijn met de ontwikkelingen van de organisatie en de omgeving. Specifiek ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie, veranderend consumptiegedrag en de actuele pandemie vergen veel flexibiliteit van een organisatie met als resultaat een vraagverandering voor facility management.

Er is meer behoefte aan variabele levertijden en op maat gesneden producten en diensten. Daarbij is sprake van een sterk variërend en veranderend pakket en volumes die sneller wijzigen. Een flexibele facilitaire organisatie moet in staat zijn om tijdig maatwerk van een hoge kwaliteit te leveren. Een steeds veranderende omgeving vraagt om prestatiecriteria die zich hierop aanpassen. Waar de omgeving vanuit het primaire proces van de organisatie steeds meer vraagt (bijvoorbeeld lagere kosten, leveringsprestatie en keuzemogelijkheden), zijn efficiency, kwaliteit en flexibiliteit integrale prestatiecriteria voor FM.

Veranderingen voor Facility Management

De afgelopen jaren hebben we een verandering binnen het vakgebied FM kunnen constateren, gericht op bovengenoemde ontwikkelingen. De aard van FM is strategischer en commerciëler geworden. Dit blijkt onder andere uit focus op business allignment en toevoegen van klantwaarde. FM heeft dan ook bij veel organisaties een directe lijn naar het bestuur. En FM is zelf verantwoordelijk voor missie en strategie en de invulling hiervan.

Deze verandering is voor veel facilitaire organisaties nog volop gaande. FM organisaties worden veelal zo ingericht dat de facility manager, zowel in een krimpende als in een groeiende omgeving, kan inspelen op de actuele behoefte van de gehele klantorganisatie. Flexibilisering van omvang en aard van de dienstverlening is een belangrijke doelstelling geworden. De dienstverlening aan organisaties is ook meer integraal van aard. Sourcing en outsourcing zijn in versneld tempo door gegaan.

Future Proof Facility Management

Binnen FM is strategievorming en inrichting van de organisatie volgend op die van het primaire proces; ‘structure follows strategy’. Facilitaire organisatiemodellen worden daarbij vaak instrumenteel toegepast, gericht op het doelmatig ontwerpen, letterlijk gehangen aan de prestatiecriteria. Van de FM organisatie wordt gevraagd dagelijks een hoge mate van kwaliteit van de dienstverlening te leveren, inclusief maatwerk en tijdigheid.

Voor future proof FM is het van belang naast deze korte termijn flexibiliteit tevens te focussen op het lange termijn perspectief en op een integrale bedrijfsvoering. Zoals ontwerprichtlijnen waarbij aandacht is voor evenwicht tussen de omgeving, organisatie (technologie, structuur en cultuur) en managementvaardigheden (kennisbasis, routines kunnen aanpassen, experimenteren, leren, gedeelde visie).

Aan de slag

Bij diverse opdrachtgevers zijn wij actief met het ontwerpen en inrichten van een toekomstbestendige facilitaire organisatie. Wij werken volgens de principes Richten, Inrichten en Verrichten. We gebruiken hierbij onze Kansenkaart aanpak. Dit is een overzichtelijke, gestructureerde manier om op strategisch, tactisch en operationeel niveau de facilitaire organisatie te ontwerpen, te verbeteren en aan te sluiten op het primaire proces. We maken ontwerprichtlijnen en adviseren, zijn betrokken en verantwoordelijk voor de implementatie hiervan en zorgen dat de verandering wordt geborgd naar een beheersituatie. In samenwerking met Oxxer staan wij daarbij garant voor het resultaat. We lichten het je graag toe.

“Voor future proof facility management is het van belang ook te focussen op het lange termijn perspectief en op een integrale bedrijfsvoering.”

Ingeborg Leene

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]