Hoe voorkom je vroegtijdig facilitaire knelpunten?

In deze blog over ‘’domeinbenadering’’ leg ik uit hoe wij in onze aanpak de gebruiker van een school centraal stellen bij het samenstellen van de dienstverlening in een nieuwe leeromgeving. Aan de hand van ons project Stichting VO Eemsdelta ga ik jullie uitleggen hoe wij de domeinbenadering toepassen.

Stichting VO Eemsdelta
Het nieuwbouwtraject van de Stichting VO Eemsdelta in Appingedam is in meerdere opzichten een bijzonder project voor draaijer+partners. Het realiseren van een nieuwe campus waar vijf verschillende scholen, die bij één stichting horen en variëren van praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO en MBO studenten, bij elkaar komen. Tijdens het ontwerpproces ontwikkelen wij gelijktijdig een facilitair beleid en passen wij slimme ontwerpkeuzes toe om de exploitatiekosten te verlagen en de leeromgeving te verbeteren.

De domeinbenadering – ambities en doelstellingen in lijn met wensen en behoeften
Gebouwen, en daarmee ook schoolgebouwen, zijn steeds vaker een middel om de doelstellingen van de organisatie mee te vervullen. De school moet een plek zijn waar goed onderwijs gegeven kan worden en die aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Maar hoe verhouden die ambities en doelstellingen zich tot de wensen en behoeften van gebruikers? In onze aanpak in dit project stellen wij de leerling centraal. Wij observeren hen, gaan met hen in gesprek en dagen hen uit. Zo komen wij stapsgewijs achter hun wensen en behoeften en vertalen die naar ontwerpoplossingen om te zorgen voor een prettigere werk-leeromgeving en lagere exploitatiekosten. In de domeinbenadering werken wij in vier stappen.

Stap 1: Ambities en doelstellingen
Wij brengen eerst de ambities van de organisatie in beeld en beschrijven de doelstelling, in dit geval die van de nieuwe campus voor Stichting VO Eemsdelta. Door deze te expliciteren en vertalen op het gebied van facility- en exploitatiemanagement wordt duidelijk waar de dienstverlening aan moet gaan voldoen en wat dit betekent voor de (facilitaire) organisatie. Maar wat betekent dit voor de gebruikers van een school? Komt dit ook overeen met de wensen en behoeften die leven onder de gebruikers? In eerste instantie zijn wij met direct betrokkenen uit het ontwerpteam en de facility manager in gesprek geweest om vast te stellen wat de ambities en doelstellingen van Stichting VO Eemsdelta zijn. Aan de hand van de domeinbenadering zijn alle facility- en exploitatie-onderwerpen besproken en hebben wij een beeld gekregen van de doelstelling en toekomstvisie.

Stap 2: Wensen en behoeften van verschillende gebruikers
Om een beter beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de gebruikers zijn wij met de leerlingen op de diverse scholen in gesprek gegaan met daarbij de vraag: Wat zouden ze graag terug willen zien in hun nieuw leeromgeving? Welke zaken zijn voor verbetering vatbaar? En wat moeten we echt niet meenemen naar de nieuwe campus? Uit deze interviews komt een pallet aan verschillende wensen en behoeften. Van schoonmaak en catering tot en met sport, leerplekken en algemene voorzieningen.

Stap 3: Informatie clusteren in de domeinbenadering
Elk domein heeft zijn eigen wensen en behoeften die van invloed zijn op het facility- en exploitatiemanagement. In de domeinbenadering clusteren wij ruimten (domeinen) waarin de behoeften gelijk zijn en waar facilitaire aspecten aan gekoppeld zijn. Alle opgehaalde informatie wordt geclusterd in de verschillende domeinen en vergeleken met het Programma van Eisen en de doelstelling van het project. Deze bevindingen bespreken wij eerst met de opdrachtgever waarna dit verder wordt gepresenteerd aan het projectteam.

Stap 4: Ontwerpoplossingen
Na het concretiseren van de domeinbenadering worden per domein ontwerpoplossingen aangedragen op de gebieden: gebouw, interieur en dienstverlening. Deze slimme domeinoplossingen, waaronder materiaalkeuze en efficiënte logistiek, leiden naar lagere exploitatiekosten en een prettigere leeromgeving.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden van domeinbenadering voor jouw omgeving? Neem dan contact met ons op.

Geschreven door: Sanne Scholten

Goed facility management begint bij het kennen van je klant/gebruiker.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]