Inkopen op waarde

Bereik jij met een strikt methodische aanpak voor het prestatiegericht inkopen van waarde het beste resultaat voor jouw opdrachtgevers? Helpen deze gegevens hen om een gezonde, slimme, energieopwekkende, sociale en circulaire omgeving te creëren? Wij denken van niet.

Een nieuwe manier van inkopen op waarde
Met een strikt methodische aanpak voor prestatie inkoop bereik je niet per definitie het beste resultaat. Het standaardiseren van een inkoopmethode kan zelfs leiden tot het niet verkrijgen van jouw uiteindelijke doel, namelijk de achterliggende kernwaarden van een aanbesteding zo goed mogelijk in beeld krijgen. Om dit doel te bereiken, kan je het best een vorm van toegevoegde waarde inzetten. Deze toegevoegde waarde kan je putten uit kennis van de innovatieve markt. De kern van deze toegevoegde waarde is te omvatten in de vijf benefits gezond, sociaal, energieopwekkend, slim en circulair. Vanuit de benefits wordt gekeken naar het welbevinden van de gebouwgebruikers, het leefklimaat, duurzaamheid, onderhoud, ruimtebenutting en de uiteindelijke kostenbesparingen. Met deze nieuwe vorm van inkopen op waarde bereik je sneller en gerichter jouw doel.

Prestatiegericht inkopen
Er valt veel te discussiëren over de nut en noodzaak van het toepassen van een consequente aanpak om prestatiegericht in te kopen. Het gedachtegoed achter prestatiegericht inkopen, is een aanbestedingsstrategie met als doel de meeste waarde voor een zo realistische prijs te organiseren. In onze ogen een krachtige kerndoelstelling voor je aanbestedingstraject. Wij zijn er van overtuigd dat alle integrale aanbestedingen op deze doelstelling moeten worden ingericht. De vraag blijft alleen of een strikt methodische aanpak noodzakelijk is om de maximale toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers zo scherp mogelijk in te kopen.

Programma van Prestaties
Wij werken al jaren naar tevredenheid van onze klanten, waarbij elke aanbesteding op basis van prestatiegericht inkopen weer maatwerk blijkt te zijn. Door de jaren heen hebben wij veel geleerd op het gebied van geïntegreerd inkopen. Zo hebben wij diverse modellen geëvolueerd waaronder het Programma van Prestaties (PvP). Waar eerder nog werd aanbesteed op basis van nauwkeurig omschreven bestekken, zien wij nu in dat er meer waarde kan worden verkregen door de markt uit te dagen in innovaties. Het zogeheten PvP is hierop ingericht door prestatie-eisen te omschrijven, waardoor je het doel voor de inkopende partij helder maakt.

Waarde gestuurd aanbesteden
Wij vinden dat er altijd ingezet moet worden op waarde gestuurd aanbesteden. Tijdens het definiëren van de eisen en wensen kan je al gaan denken in prestaties en de integratie van de vijf benefits. Tijdens dit proces is het belangrijk dat er op geen enkele wijze beperkingen in de uitvoering optreden, anders dan de wet- en regelgeving ons oplegt. Deze beperkingen kunnen wél ontstaan bij gestandaardiseerde inkoopmethodes. Door het niet hanteren van gestandaardiseerde gunningscriteria, kunnen potentiële opdrachtnemers zich ook niet trainen in deze standaardmethodes. De verleiding om te kiezen voor de opdrachtnemer die het beste het aanbestedingsproces doorloopt in plaats van de beste aanbieding heeft, wordt hiermee aanzienlijk verkleind. ­­­


Geschreven door: Babbet Nienhuis

Wil jij meer weten over het inkopen op waarde? Babbet Nienhuis vertelt jou er graag over!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]