Installateurs: ontwikkelt u!

Zoals in mijn vorige blog aangegeven moeten we In Nederland in 2050 ‘van het gas af’ zijn. In ieder geval van het huidige type gas…. Deze mooie ambitie moet wel waargemaakt worden. Los van het feit dat dit afgedwongen zal moeten worden, we moeten daar een heel apparaat voor inrichten, moet het allemaal wel gemaakt worden. Een hele keten die gewend is met gasketels te verwarmen moet hele andere energieconcepten ontwerpen, installeren, inregelen en onderhouden. Nu is dat al niet een sterk functionerend systeem, we moeten nu ook nog gaan innoveren!

Grote uitdaging voor de installatiebranche
Voor de grote utiliteitsgebouwen is daar voldoende kennis en knowhow bij in te zetten. Ik maak me met name druk over de kleinere opgaven, met name bij individuele woningen. Zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw moeten de vaak kleinere installateurs deze nieuwe concepten onder de knie gaan krijgen. Hiervoor is deels hoger geschoold personeel nodig. Naast het installeren is het inregelen van een heel andere orde. Warmtepomp, pv panelen, koude/warmte opslag, buffervat, thermostaat, flowmeters, domotica en ga zo maar door, moeten op elkaar inspelen. Geen ‘rocket science’ maar wel net wat meer dan de gasgestookte ketel en radiatoren. Je moet wel STEC gecertificeerd zijn, en dat vereist nogal wat tijd voordat we deze mensen hebben opgeleid. We hebben nog een paar jaar te gaan, maar de opgave is zo groot, alleen al 7,7 miljoen woningen waarvan circa 75% met een gasaansluiting, dat ik het somber inzie…

Wie gaat deze handschoen oppakken?
Het gaat hier om vele honderden of misschien wel duizenden bedrijven die deze ontwikkeling in korte tijd moeten doormaken. Waarbij de opdrachtgever meer moet betalen en dit deels, gedurende de gebruiksfase, moet terugverdienen. Niet altijd het makkelijkste te verkopen model.
Zelf heb ik mogen meemaken dat we nu met de vierde installateur bezig zijn om een installatie in een woonhuis aan de praat te krijgen. En dan niet op 60% maar op graag minimaal 90% van zijn capaciteit. De installateur die het aanlegde gaf aan dat het hem boven zijn pet ging, zijn enige HBO’er was net vertrokken. De tweede installateur bleek niet over de papieren te beschikken om aan de koude/warmte bron te mogen werken, de derde kwam niet opdagen en de vierde moeten we nu verleiden om echt mee te denken. Dat is best lastig want hij kan met minder nadenken op dit moment ook zijn geld verdienen….

Initiatieven
Juist bij deze kleine opgaven is het lastig om integraal alle overwegingen te kunnen maken. ‘One size fits all’ gaat meestal niet op…. Gelukkig zien we een aantal initiatieven waarbij eenvoudig een breed pakket aan expertise kan worden ingezet. Het gaat dan bijvoorbeeld over HCV (Het Collectief Verduurzamen) waarbij een groot aantal leveranciers en bouwers zijn aangesloten. Een vast team doet de intake en kan de gewenste expertise en maakindustrie inschakelen.
Een ander type uitwerking gericht op dezelfde opgave is Renor. Deze partij heeft een kennisbank ingericht om de opgedane ervaringen in te zetten voor de nieuwe opgave. Iets waar we in de hele bouw wat meer van zouden kunnen leren. Maar juist voor kleinere opgaven op basis van ‘best practices’ nieuwe projecten inrichten lijkt mij heel effectief.

Hoe bereiken we versnelling?
Mijn conclusie is dat we voor de (ver)bouw van woningen de Parijs doelstellingen (100% CO2 neutraal) niet gaan halen met de huidige invulling van de (installatie)branche. Andere samenwerkingsvormen zijn vereist om de gewenste expertise en maakvaardigheden te koppelen. Gelukkig zien we dus wel andere uitwerkingen ontstaan, maar zelfs met deze enorme kans in het vooruitzicht zie ik de branche te weinig stappen zetten. Wat kunnen we nog meer doen als de businesskans er ligt? Moeten we dan toch echt de overheid nog meer eisen laten stellen en wetgeving laten inrichten, bijvoorbeeld quota instellen voor het aantal gecertificeerde (vrouwelijke) medewerkers?

Geschreven door: Peter Ruchti

Versnelling is nodig om de Parijs doelstellingen te halen en daarvoor zijn echt andere samenwerkingsvormen vereist om de gewenste expertise en maakvaardigheden te koppelen.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]