Jong draaijer

Kennisdeling staat bij draaijer+partners centraal. Met een tal aan expertisen in huis, blijven wij continu van elkaar leren. Niet alleen van onze senioren, maar ook van de junioren valt veel te leren. Zo organiseerden wij onlangs, samen met de junioren van OPPS, een jong draaijer middag. Tijdens deze middag werd gesproken over onderwerpen die zich in de dagelijkse praktijk voordoen, maar ook over onderwerpen waar zeer specifieke kennis over is opgedaan is door een aantal van onze collega’s.

Gesprekstechnieken

Als eerste werd stilgestaan bij de cursus gesprekstechnieken die wij in juli gevolgd hebben. Het was leuk om te zien dat de feedback van die cursus ter harte is genomen. De collega’s die deze cursusdag hebben bijgewoond, hebben duidelijke vooruitgang ten aanzien van hun persoonlijke communicatie ervaren, dat hen in de samenwerking binnen de interne projectorganisatie helpt. Ook worden lastige gesprekken met bijvoorbeeld aannemers beter gevoerd door de tips en trucs die wij deze dag hebben ontvangen.

Smart Buildings

Vervolgens sprak Erwin Alders over één van zijn projecten: de nieuwbouw van het Zone.college in Doetinchem. Bij dit project is hij bezig met het thema Smart Buildings. Door de verschillende informatiestromen slimmer met elkaar te laten communiceren, wordt het gebouw slimmer ingezet. Zo wordt bijvoorbeeld de temperatuur geregeld op basis van de bezettingsgraad. Door toepassing van de technologie van Smart Buildings kunnen ruimten efficiënter worden gebruikt, facilitaire diensten beter worden ingezet tegen lagere kosten en kunnen de duurzaamheidsambitie worden gehaald.

Het werkplekspel

Nadine Nugter zorgde voor een interactieve draai met de introductie van het werkplekspel. De groep werd opgesplitst in medewerkers van zowel kantoor Utrecht als van kantoor Groningen. Via multiple choice vragen over onze eigen werkomgeving moest het consensus worden bereikt om te komen tot een aantal werkplekregels voor de beide kantoren. Een mooie methode om ook bij onze opdrachtgevers in de praktijk te brengen.

Vastgoed rekenen

Collega Jurriaan Postema gaf een presentatie over vastgoed rekenen. Iedereen kreeg een korte introductie van dit begrip en hoe wij dit kunnen gebruiken in onze projecten om investeringsbeslissingen of businesscases te onderbouwen. Daarmee vormt het een waardevol handvat voor risicobeheersing. Het ethisch besef bij het maken van vastgoedkundige berekeningen is van groot belang, net zoals bijvoorbeeld bij taxaties. Iemand die aan dergelijke vraagstukken werkt, moet door een objectieve bril blijven kijken om tot een zo goed mogelijk onderbouwd advies te komen.

Het Walt Disney model

Tot slot werd het Walt Disney model gepresenteerd door Nynke Wolters. Deze methode kan in onze projecten worden toegepast om te zorgen dat creatieve ideeën ontstaan die niet direct van tafel worden geveegd, maar op een kritische wijze realistisch worden gemaakt. Tijdens de workshop werd ons gevraagd om ideeën aan te dragen die de kantoorlocaties van draaijer+partners tot een nog meer inspirerende werkomgeving zouden maken dan dat ze al zijn. De groep werd hiervoor verdeeld in drie groepen: de dromers de realisten en de critici.

De dromers en realisten

De dromers moesten ideeën (dromen) aandragen waarvan zij vonden dat dit inspirerend zou werken. Een greep uit deze ideeën waren een hond of kat op de kantoren en overleg (wandel)routes in de buitenomgeving, in plaats van zittend vergaderen. Vervolgens was het de beurt aan de realisten om tegenargumenten te geven op de aangedragen ideeën. Een hond of kat op kantoor is niet mogelijk vanwege medewerkers met allergieën en er ontstaan discussies over het uitlaten. Lopend vergaderen is onhandig voor het maken van aantekeningen en je hebt te maken met slecht weer.

De critici

Uiteindelijk moesten de critici zorgen dat er overeenstemming werd bereikt. Voor de hond/kat op kantoor zijn de medewerkers die dichtbij kantoor wonen verantwoordelijk en de dieren mogen alleen in bepaalde ruimtes komen. Voor de overlegroutes buiten geldt dat door een goede voorbereiding dit werkbaar is en dat het veel productiviteit oplevert. Hierdoor werd al vrij snel consensus bereikt over bepaalde onderdelen.

Al met al was het een interactieve, gezellige en leerzame dag. De sprekers kregen kritische vragen, maar stonden er ook zeker voor open om daar het dialoog over aan te gaan. De middag werd uiteindelijk afgesloten met een driegangen diner en een lekker drankje.


Geschreven door: Haris Licina 

Wil jij meer weten over een van de workshops die wij deze dag hebben gehouden? Onze junioren vertellen jou er graag meer over!

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]